2103111006-Jubileumsskrift-Webb.pdf

Greppa Näringens betydelse för
svenskt lantbruk
– 20 år av hållbarhetsarbete

Greppa Näringen firar 20 år och i den här rapporten kan du läsa om Greppa Näringens arbete under de första 20 åren.