atgardsuppfoljning_ammoniakatgarder-webb.pdf

Åtgärdsuppföljning i Greppa Näringen
(modul 1B) – ammoniakåtgärder

Sammanställning av hur Greppa Näringens rådgivning har påverkat ammoniakavgången hos jordbruken. Resultatsammanställning från åtgärdsuppföljningen som görs efter sju stycken olika rådgivningar.