Utvardering- av-12B-mullhalt-och-bordighet-2008-2018.pdf

Utvärdering av åtgärdsförslag från 476 gårdar som deltagit i rådgivningen Mullhalt och bördighet mellan 2008 och 2018


I vår analys av tio års rådgivningar inom Mullhalt och bördighet i Greppa Näringen ser vi att åtgärder som ger en ökande mullhalt – ökad kolinlagring – också ger ett positivt ekonomiskt netto...