Utvärdering av Energikollen på djurgårdar 2012-2017.pdf

Utvärdering av Energikollen på djurgårdar, enskild rådgivning genomförd under perioden 2012-2017

Under perioden 2012-2017 genomfördes 798 energikartläggningar inom Energikollen, Greppa Näringens energirådgivning. Flest rådgivningar har genomförts under perioden 2013-2015...