Utvärdering av Energikollen på djurgårdar 2012-2017 - kort version.pdf

Kort version av rapporten Utvärdering av Energikollen på djurgårdar, enskild rådgivning genomförd under perioden 2012-2017

798 energikartläggningar med 352 GWh kartlagd energi är resultatet av Greppa Näringens enskilda energirådgivning för lantbruksföretag med djurproduktion mellan 2012 och 2017. Lantbrukarna har även fått individuella åtgärdsförslag som hjälper deras företag att spara energi...