210510 Klimatkollen modulutvärdering.pdf

Utvärdering av klimatavtryck från lantbruksföretag som deltagit i Greppa Näringens rådgivning Klimatkollen

Vi har sammanställt de 960 rådgivningar som rådgivarna har rapporterat in under tidsperioden 2010-2016. Av dessa var 175 Klimatkollen för växtodlingsgårdar och 785 Klimatkollen för djurgårdar.