Om webbplatsen

Webbplatsen greppa.nu fungerar i alla vanliga webbläsare. Den fungerar bäst i de senaste versionerna av Edge, Chrome, Safari och Mozilla Firefox.

Har du synpunkter?

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla webbplatsen. Har du synpunkter, tips eller vill fråga om något om Greppa Näringens webbplats är du välkommen att kontakta oss.

Kakor är små textfiler som lagras på besökarens dator. Kakorna används för att ge besökaren tillgång till funktioner som inloggning till e-tjänster, beställning av informationsmaterial, val av språk, uppläsning och för besöksstatistik.

På greppa.nu används så kallade kakor (cookies). Vissa kakor är nödvändiga för att greppa.nu och våra e-tjänster ska fungera och de har redan sparats temporärt på din dator och försvinner när du stänger din webbläsare. Om du tackar nej till övriga kakor så fungerar inte ett antal tjänster och funktioner på webbplatsen som tänkt. De kakor vi använder är för funktion, webbanalys och lastbalansering.

Du kan exempelvis inte använda någon av de e-tjänster som kräver inloggning. Enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) ska du som besöker en webbplats aktivt godkänna att webbplatsen sparar kakor på din dator.

På greppa.nu använder vi två typer av kakor

  • Den ena typen sparar en fil som ligger kvar på besökarens dator. Den används till exempel för att kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål, val och intressen.
  • Den andra typen kallas sessionskaka. Under tiden en besökare är inne på en webbsida, lagras den temporärt i besökarens dators minne. Sessionskakor försvinner när du stänger din webbläsare. Ingen personlig information, som e-post eller namn, sparas om dig.

Om du inte vill tillåta kakor

Om du inte accepterar att kakor används kan du stänga av kakor i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång webbplatsen försöker placera en kaka på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade kakor raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om detta.

E-tjänsterna kräver kakor

Om du ska använda någon av Greppa Näringens e-tjänster måste du ställa in webbläsaren så att den tillåter kakor för greppa.nu.

Mer information om kakor

Allmän information om kakor och om lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.. Där kan du också läsa mer om vad lagen om elektronisk kommunikation innebär.

Webbanalys

Jordbruksverket använder webbanalysverktygen Siteimprove. Syftet är att få stöd till arbetet med löpande webbutveckling.

För att ytterligare värna om våra besökares integritet används IP-anonymisering vid datainsamlingen. Det innebär att besökarnas IP-nummer tas bort vid insamlingen.

För att du ska känna dig trygg med hur vi på Greppa Näringen behandlar dina personuppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

Från den 25 maj 2018 gäller den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i Sverige och inom hela EU. Enligt dataskyddsförordningen måste vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas vid kontakt med Greppa Näringen. Det ska göras när uppgifterna samlas in. Du har också rätt att veta vad uppgifterna ska användas till och om de sprids vidare.

Den nya förordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL) och gör att dina personuppgifter får ett ännu starkare skydd. Syftet är att skydda människors rätt till skydd av sina person­uppgifter och skydd av privatlivet.

Det blir tryggare och säkrare för dig, helt enkelt.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som på något sätt kan kopplas till dig som person. Det kan till exempel vara ditt namn eller personnummer. Men det är också bilder, filmer och ljudupptagningar där du medverkar och kan identifieras. Likaså tillhörigheter och egendom som kan kopplas till dig som person.

Så lagrar vi dina personuppgifter hos Greppa Näringen

I projektet Greppa Näringen ingår Jordbruksverket, LRF och länsstyrelsen med upphandlade rådgivningsföretag. Dina person­uppgifter samlar vi in i samband med rådgivning inom Greppa Näringen.

När du är rådgivningsmedlem i Greppa Näringen

Jordbruksverket använder dina personuppgifter för framställning av statistik och utvärdering av projektets resultat. Länsstyrelsen och rådgivningsföretagen använder dina uppgifter för administration och redovisning av rådgivningen.

Vi behöver alltså dessa uppgifter för att kunna dokumentera och följa upp varje enskild rådgivning. Uppgifterna behandlas elektroniskt och vi lagrar dem i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkiv­hantering.

När du är rådgivare i Greppa Näringen

De uppgifter om dig som finns registrerade används av projektets parter – Jordbruksverket, Länsstyrelserna och LRF – för uppföljning av utförd rådgivning och kursdeltagande, till exempel i samband med upphandling och nöjdhetsundersökningar. De används även för att kontakta dig rörande rådgivning, kommande utbildningar och annan information som rör projektet Greppa Näringen.

Uppgifterna behandlas elektroniskt och vi lagrar dem i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkiv­hantering.

När du använder Greppa Näringens Mina sidor

Greppa Näringen behandlar de personuppgifter du lämnar när du använder någon av våra e-tjänster som ett led i vår administration. Information om detta får du första gången du loggar in på Greppa Näringens Mina sidor.

När du prenumererar på nyhetsbrev

När du väljer att prenumerera på ett nyhetsbrev ingår du ett avtal med Greppa Näringen där du ger oss rätt att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Uppgifterna använder vi för att kunna skicka ut nyhetsbrev till dig.

Du kan när som helst avbryta din prenumeration. Information om hur du gör detta finns i nyhetsbrevet.

Så får du reda på vilka uppgifter Greppa Näringen har om dig

Du kan när som helst kontakta Greppa Näringen för att få reda på vilka uppgifter projektet har lagrat om dig. Du kan också när som helst begära rättelse av uppgifter som Greppa Näringen har.

Greppa Näringen står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här sidan beskriver hur greppa.nu uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från greppa.nu som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning på den här sidan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Innehåll som inte eller delvis är tillgängligt

Vid genomförd granskning är det fem riktlinjer som bedöms som ej godkända och åtta som delvis ok. Därför är webbplatsen greppa.nu är idag delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Och det beror bland annat på att:

  • det saknas alternativ information som förmedlas i filmer på webbplatsen
  • syntolkning av filmerna saknas.

Övriga brister är mindre allvarliga men behöver korrigeras för att göra webbsidan fullt tillgänglig.

Det finns även en del korrigeringar som webbsidans redaktörer behöver göra. Bland annat används samma titel och rubrik på flera sidor. Då får användaren problem att hitta rätt sida vid textsökning.

Oskäligt betungande anpassning

Dokument

Excel-dokument som innehåller beräkningsformler är inte tillgänglighetsanpassade inte heller alla pdf:er, men vi arbetar löpande med att anpassa även dem.

Hur vi testar webbplatsen

Den här webbplatsen är relativt ny och målet är att den ska vara fullt tillgänglighetsanpassad. Greppa Näringen gjorde en intern testning den 3 juni 2021och jobbar med rätta till de brister i tillgänglighet som vi upptäckte under granskningen.

Webbplatsen är granskad efter ett urval av de riktlinjer som är sammanställda av vägledningen för webbutveckling och presenterade på webbriktlinjer.se. Dessa 48 riktlinjer (https://webbriktlinjer.se/wcag/) förklarar, illustrerar och exemplifierar alla WCAG-kriterier på nivå A och AA, det vill säga de som i webbdirektivet och annan reglering pekas ut som basnivå för tillgänglighet i digital offentlig service. Granskning har gjorts både manuellt och med olika testverktyg. Sammanställning av resultat för respektive riktlinje ger en aktuell status gällande tillgängligheten på webbplatsen.