För media

Här hittar du som journalist information om Greppa Näringen och kontaktpersoner.

Fakta om Greppa Näringen

Greppa Näringen erbjuder lantbrukare i hela landet gratis miljörådgivning.

  • Greppa Näringens mål är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel
  • Åtgärder som är resurseffektiva och bra för miljön är ofta också bra för gårdens ekonomi.
  • Vi arbetar med lösningar som ligger i framkant inom miljö- och klimatområdet.
  • Projektet är en drivkraft för lönsam tillväxt i den svenska lantbruksnäringen.
  • Projektet är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och en lång rad företag i lantbruksbranschen.
  • Greppa Näringen finansieras av Landsbygdsprogrammet. Landsbygdsprogrammet i sin tur finansieras av den svenska staten och EU.
Bild på Emma Hjelm
Emma Hjelm
Projektledare, rådgivare mullhalt, bördighet
Emma.Hjelm@jordbruksverket.se
036-15 84 21
+46729733808
Bild på Karin Hugosson
Karin Hugosson
Kommunikationsansvarig
karin.hugosson@lrf.se
+46733603307

Greppa Näringens logotyp

Här hittar du olika versioner av Greppa Näringens logotyp för nedladdning.

Greppa Näringens logotyp