Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Ogödslad ruta i höstvetefält

Foto: Sofie Logardt

Snabb utveckling och högt kväveupptag i region Mitt

Utvecklingen i höstvetefälten har gått mycket fort den senaste veckan och kväveupptaget har ökat. Flera fält ser fina ut och har god skördepotential. Det är hög tid att komplettera med mer kväve om det börjar ta slut. Gör en realistisk bedömning av behovet utifrån förväntad skörd och eventuellt outnyttjat kväve i marken.

Det har varit bra fart på kväveupptaget sedan senaste mätningen. Medelvärdet för upptag av kväve i nollrutorna hamnar på 58 kg per hektar, vilket är en ökning på 13 kg jämfört med föregående vecka. Medelvärdet för upptaget i de gödslade fälten är 127 kg kväve per hektar, vilket är en ökning på 27 kg jämfört med föregående vecka. Det är fortfarande skillnad i hur mycket kväve grödan tagit upp totalt beroende på förfrukt. Men skillnaderna ökar inte, sen den förra mätningen är upptaget lika stort oavsett förfrukt.

I figur 1 ser du skillnaden mellan nollruta och fält för varje fält vi mäter i, den mörkblå stapeln visar upptaget i nollrutan och den ljusblå stapeln visar hur mycket större upptaget är i det gödslade fältet jämfört med nollrutan. Vi misstänker att det kommit in kväve i nollrutan för 5a Enköping, därför har vi strukit det fältet i sammanställningen och räknat bort resultaten från medelvärdet.

  • Diagram
  • Tabell

Sjätte mätningen av kväveupptag i nollrutor genomförde vi den 31:a maj och 3:e juni. Fälten i Veckholm och Grillby mättes den 31 maj, resterande mättes den 3 juni. Utvecklingen har gått väldigt fort och höstvetet är i DC 47-49 (axets vidgning) eller i axgång (DC 51-59). När axet börjar komma fram blir mätresultaten inte lika tillförlitliga. Den här mätningen blev alltså den sista för det här året.

Behövs mer kväve?

Utvecklingen har gått väldigt snabbt den senaste veckan så om du valt att dela kompletteringsgivan eller ännu inte kompletteringsgödslat så börjar det vara dags för en sista giva nu. Som vi skrivit tidigare går det att höja både skörd och proteinhalt åtminstone fram till blomning. Höstvetet är nu i axgång eller närmar sig axgång i de allra flesta fält så blomningen är inte långt bort. Väderprognosen visar dessutom regn till helgen. Använd gärna nitratkväve (kalksalpeter) för snabb effekt.

Tänk på följande när du bestämmer kompletteringsgiva

  • Hur mycket kväve finns det kvar?
  • Behöver skördepotentialen justeras?
  • Hur ser markens leverans av kväve ut på fältet?

Ta hjälp av de redskap som står till buds, till exempel nollrutemätningar, N-Tester och CropSAT, för att bedöma resterande kvävebehov. Tänk på att N-Testern bara ser koncentrationen av kväve i växten och inte vet hur mycket kväve som finns kvar i marken.

Årets kväveupptag jämfört med tidigare år

Jämför vi årets upptag av kväve med upptaget tidigare år vid motsvarande utvecklingsstadium så är är årets upptag högt. Medelvärdet för upptag i nollrutorna ligger högre än tidigare år och upptaget i fält ligger i nivå med 2020 som är är det året med högst upptag tidigare. Det är dock inte alla år som vi mätt vid ett så här sent utvecklingsstadium. I figur 2 ser du upptaget vid respektive utvecklingsstadium från 2017 och framåt. De streckade linjerna är upptag i fält och de heldragna i nollrutorna.

  • Diagram
  • Tabell

Samarbete med Yara

Precis som tidigare år samarbetar vi med Yara om mätningarna och lånar deras handburna N-Sensor. Vi redovisar också de platser som mätts av Yara och de får tillgång till våra värden.

Plats

Sort

Förfrukt

Gödsling, datum

Mängd kväve (kg/ha)

DC-stadium

1a Västerås

Kask

Ärter

3:e april, 20:e april

160

45

1b Västerås

Kask

Höstvete

12:e mars, 3:e april, 22:a april

160

45

2a Veckholm

Norin

Höstvete


200

49

2b Veckholm

Kask

Ärter


180

47

3a Enköp.näs

Ahoi

Höstvete

11:e mars, 19:e april

140

59

3b Enköp.näs

Ahoi

Ärter

12:e mars, 22:a april

140

57

4a Svinnegarn

Julius

Ärter

4:e april,

108

55

4b Svinnegarn

Julius

Höstraps

4:e april,

108

55

5a Enköping

Kask

Höstraps


170

55

5b Enköping

Kask

Höstvete


170

55

6a Torstuna

Julius

Höstvete

23:e april,

134

49

7a Grillby

Brons

Höstvete

1:a april

100

41

8a Viksta

Reform

Höstraps

19:e april,

100

49

8b Viksta

Reform

Höstvete

18:e april,

100

49

9a Uppsala

Julius

Ärter

9:e april, 20:e maj

172

51

9b Uppsala

Julius

Höstvete

6:e april, 20:e maj

172

49

10a Börje

Julius

Höstraps

20:e april

130

49

10b Börje

Julius

Höstvete

20:e april

130

49


Höstvete med ogödslad ruta

Nollruta i Svinnegarn med ärter som förfrukt. Foto: Emelie Andersson

Höstvete med ogödslad ruta

Nollruta i Uppsala med ärt som förfrukt. Foto: Emelie Andersson

Höstvete med ogödslad ruta

Nollruta i Torstuna med höstvete som förfrukt. Foto: Emelie Andersson

Höstvete med ogödslad ruta

Nollruta i Uppsala med höstvete som förfrukt. Foto: Emelie Andersson

Höstvete med ogödslad ruta

Nollruta i Grillby med höstvete som förfrukt. Foto: Rebecka Alaton

Höstvete med ogödslad ruta

Nollruta i Enköpingsnäs med höstvete som förfrukt. Foto: Emelie Andersson

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev