Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
nollruta i höstvetefält

Nollruta vid Järpås 7 maj. Foto: Charlotta Norén

God tillväxt i begynnande stråskjutning i region Väst

Nu har upptaget av kväve satt fart. Årets andra mätning, två veckor efter den första, visar på en ökning av kväveupptaget både i nollrutor och i de gödslade fälten. Nästan alla fälten var nu i begynnande stråskjutning.

Kväveupptaget i nollrutorna varierade mellan platserna även vid den här mätningen. Förfrukt, såtidpunkt, markfukt och temperatur påverkar markens leverans av kväve och grödans utveckling. I genomsnitt var 22 kg kväve per hektar upptaget i grönmassan i nollrutorna. I medel en ökning med 8 kg kväve men det varierade mellan 0-17 kg ökat kväveupptag. Platserna som ökat mest har i regel höstraps och andra icke spannmålsgrödor som förfrukt. I de omgivande gödslade fälten var upptaget i medel 51 kg kväve, en ökning med 32 kg kväve i medel. Här varierade ökningen mellan 13-50 kg kväve. Två nollrutor på ekologiska gårdar har tillkommit den här veckan.

Nollruta i höstvetefält

Bild 1. Nollruta Hasslösa 1 med 17 kg N upptaget i nollrutan och 77 kg i det gödslade fältet (7 maj). Foto: Maria Stenberg

  • Diagram
  • Tabell

Diagram 1. Kväveupptag i ovanjordisk grönmassa fördelat på markens leverans av kväve och upptaget gödselkväve 7 maj.

Nollruta i höstvetefält

Bild 2. Nollruta Järpås 2 med 36 kg N upptaget i nollrutan och 73 kg i det gödslade fältet (7 maj). Foto: Charlotta Norén

Höstvetets upptag av kväve (SN-värde kg/ha) 7 maj 2024 i region väst.

Plats

Sort

Förfrukt

Utvecklings-stadium (DC)

Upptag i nollruta kg N/ha

Upptag i fält kg N/ha

Grästorp 1

Etana

Havre

31

16

31

Grästorp 2

Etana

Höstraps

31

20

39

Grästorp 3

Etana

Höstvete

31

35

53

Jung 1

Etana

Höstvete

31

24

62

Jung 2

Etana

Åkerböna

31

30

61

Järpås 1

Etana

Höstvete

31

19

43

Järpås 2

Etana

Konservärt

31

36

73

Järpås 3

Etana

Höstraps

31

27

65

Vara 1

Etana

Höstvete

31

25

40

Vara 2

Kask

Höstraps

31

42

69

Vara 3

Ahoi

Åkerböna

31

32

81

Norra Vånga

Ahoi

Höstvete

31

11

76

Skara

Etana

Höstraps

31

15

36

Lundsbrunn 1

Brons

Höstraps

30

21

43

Lundsbrunn 2

Brons

Höstvete

30

11

34

Hasslösa 1

Ahoi

Vårkorn

31

17

77

Hasslösa 2

Ahoi

Höstvete

31

20

72

Ardala 1

Reform

Vårkorn

30

15

33

Ardala 2

Reform

Höstraps

30

17

38

Skallmeja, eko

Stava

Åkerböna

23

14

27

Saleby, eko

Stava

Vall

30

15

28

Viktigt att följa utvecklingen och bedöma grödans kvävebehov

För att få bästa möjliga beslutsunderlag vad gäller kommande gödslingar är det viktigt att ta hjälp av de redskap och de metoder som finns för att bedöma såväl totala kvävebehovet som resterande gödslingsbehovet. Ännu återstår en tid innan det är dags att kompletteringsgödsla. När grödan nått DC 37-39 går det lättare att bedöma skördepotentialen och därmed det totala kvävebehovet. Finns det både en noll- och maxruta kan du få en uppfattning om det totala kvävebehovet och om eventuella förluster. En N-Tester ger besked om klorofyllkoncentrationen och därmed om det behövs mer kväve. Variationen inom fältet kan förväntas bli ännu större än vanligt och precisionsspridning av kompletteringsgivan med hjälp av satellitbilder eller en N-Sensor rekommenderas.

Nollrutor 2024

I år mäter vi i 21 nollrutor (rutor utan kvävegödsel) i höstvetefält hos 10 lantbrukare i västra Sverige. Två av rutorna odlas ekologiskt, Skallmeja och Saleby. Rutorna ligger på platser med olika jordarter. Vi mäter kväveupptaget i ovanjordisk grönmassa dels i ogödslade rutor och dels i det övriga, gödslade fältet. Kväveupptaget anges som SN-värde och mäts med handburen Yara N-sensor. På så sätt kan vi följa markens kväveleverans och beräkna hur mycket av tillfört kväve som tagits upp av grödan. Mätningarna gör vi i samarbete med Yara, som lånar ut handburna N-sensorer till oss på Greppa Näringen.

Följ våra mätningar under våren

Vår ambition är att mäta en gång per vecka fram till vetets axgång och publicera Säsongsnytt med resultat från mätningarna varje vecka. När det finns intressanta saker att rapportera, kommenterar vi kväveupptaget vid Växtskyddscentralens möten för rådgivare på onsdagar.

Text: Maria Stenberg

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev