Vi närmar oss axgång

Utvecklingen i höstvetet har gått fort även under den senaste veckan. Flera fält har nu börjat att gå i ax. Veckans mätningar visar på fortsatt god tillväxt och ett relativt högt kväveupptag. Det är dock stora skillnader i kväveupptag mellan fälten vi mäter i. Inför kompletteringsbeslut är det viktigt att fundera på om det kan finnas outnyttjat kväve kvar i marken och att göra en realistisk bedömning av skördepotentialen.

I de omgivande fälten var upptaget den här veckan 110 kg kväve per hektar i medel (median 119 kg N per ha), en ökning med 16 kg kväve sedan förra veckan. Som mest var ökningen 45 kg kväve. Bilderna visar nollrutorna på sex av platserna vi mäter på. Diagrammet och tabellen visar utvecklingsstadium, sort, förfrukt och upptag av kväve i nollruta och omgivande fält på de 24 platser vi mäter. Variationen i kväveinnehåll i grönmassan har ökat ytterligare sedan förra veckan, både vad gäller nollrutor och fält:

  • Kväveinnehåll i nollrutor: 11 - 63 kg N/ha i grönmassan
  • Upptagen mängd gödselkväve: 11 - 121 kg N/ha i grönmassan
  • Totalt kväveinnehåll i gödslat fält: 22 - 153 kg N/ha i grönmassan

Räkna med att ungefär lika mycket kväve finns i rötterna som i grönmassan.

I genomsnitt visade mätningarna i nollrutorna på 29 kg kväve per hektar upptaget i grönmassan. Kväveupptaget i nollrutorna fortsätter att öka något i några av fälten. I fälten med goda förfrukter är upptaget 34 kg kväve i medel medan det är 24 kg i medel i fälten med spannmål som förfrukt. Leveransen av kväve från mineralisering i marken är fortsatt i nivå med tidigare år. Förfrukt, såtidpunkt, markfukt och temperatur påverkar markens leverans av kväve och grödans utveckling.

Bild 1. Grästorp 1

Bild 1. Grästorp 1 i DC41, förfrukt åkerböna, med 51 kg N i nollrutan och 153 kg N i fältet. (Foto: Charlotta Norlén)

Bild 2. Grästorp 2

Bild 2. Grästorp 2 i DC41, förfrukt höstvete, 19 kg N i nollrutan och 122 kg N i fältet. (Foto: Charlotta Norlen)

Bild 3. Ardala 1

Bild 3. Ardala 1 i DC43, förfrukt ärter, med 45 kg N i nollrutan och 123 kg N i fältet. (Foto Charlotta Norlen)

Bild 4 Ardala 2

Bild 4. Ardala 2 i DC43 förfrukt vårkorn, med 22 kg N i nollrutan och 120 kg N i fältet (Foto: Charlotta Norlén)

Bild 5 Lundsbrunn 1

Bild 5. Lundsbrunn 1 i DC41, förfrukt havre, med 20 kg N i nollrutan och 107 kg N i fältet (Foto: Charlotta Norlén)

Bild 6 Lundsbrunn 2

Bild 6. Lundsbrunn 2 i DC39, förfrukt konservärt, med 33 kg N i nollrutan och 112 kg N i fältet (Foto: Charlotta Norlén)

Tabell 1. Höstvetets upptag av kväve (SN-värde kg/ha) 29-30 maj 2023 i region väst. Två av rutorna odlas ekologiskt (Skallmeja 1 och 2)

Plats

Sort

Förfrukt

Utvecklings
stadium (DC)

Upptag i
nollruta
kg N/ha

Upptag i
fält

kg N/ha

Grästorp 1


Åkerböna

41

51

153

Grästorp 2


Höstvete

41

19

122

Grästorp 3


Höstraps

45

29

143

Jung 1

Etana

Höstvete

45

56

141

Jung 2

Etana

Höstraps

45

44

128

Ardala 1

Reform

Ärter

43

45

123

Ardala 2

Reform

Korn

43

22

120

Järpås 1

Etana

Havre

45

14

122

Järpås 2

Etana

Havre

45

18

119

Lundsbrunn 1

Brons

Havre

41

20

107

Lundsbrunn 2

Brons

Konservärt

39

33

112

Lundsbrunn 3

Norin

Höstvete

47

23

123

Hasslösa 1

Etana

Höstvete

45

28

98

Hasslösa 2

Etana

Havre

45

24

103

Hasslösa 3

Etana

Höstraps

45

33

102

Vara 1

Etana

Höstvete

45

20

101

Vara 2

Etana

Höstvete

45

40

107

N Vånga 1

Reform

Konservärt

43

14

125

N Vånga 2

Reform

Höstvete

43

19

140

St Levene 1

Norin

Havre

45

40

107

Skallmeja 1

Stava

Åkerböna

37

11

22

Skallmeja 2

Stava

Vall II

37

63

82

Skara 1

Etana

Vårkorn

43

16

42

Skara 2

Etana

Vall III

32

21

74


Hög tid för komplettering, men inte mycket regn i prognosen just nu

För alla som ännu inte kompletterat eller som delat kompletteringsgivan i två delar finns ännu tid att gödsla. Invänta nederbörd och var noga med att revidera skördeuppskattningen efter torrperioden. Vid komplettering kan totala kvävegivan dras ner med ca 20 kg N för varje ton du uppskattar att skördepotentialen minskat. Just nu finns inte tillräckliga regnmängder i väderprognosen för att det ska vara lämpligt att lägga mer kväve, men prognosen har varit osäker under en period och läget kan ändras snabbt. Komplettering med mer kväve kan göras fram till avslutad blomning. Vi sen gödsling är Kalksalpeter, rent nitratkväve, det bästa alternativet. Skottreduktion och blomreduktion kan minska skördepotentialen. Beståndstätheten varierade redan från början i våra fält. Om vatten blir begränsande kan skottreduktion riskera att minska antalet ax som går fram.

Nollrutor 2023

Vi mäter kväveupptaget dels i ogödslade rutor och dels i det övriga, gödslade fältet i 24 nollrutor (rutor utan kvävegödsel) i höstvetefält hos 11 lantbrukare i Västra Götaland. Kväveupptaget anges som SN-värde och mäts med handburen Yara N-sensor. På så sätt kan vi följa markens kväveleverans och beräkna hur mycket av tillfört kväve som tagits upp av grödan. Mätningarna gör vi i samarbete med Yara, som lånat ut en handburen kvävesensor till oss på Greppa Näringen.

Veckans mätningar var årets sista. När axen börjar sticka fram blir kvävemätningarna otillförlitliga och vi väljer därför att avsluta säsongens mätningar nu.

Maria Stenberg, Skara