Kväveupptaget ökar nu

Den senaste veckan har upptaget av kväve i de gödslade fälten satt fart ordentligt. Grödorna utvecklas nu snabbt. Alla fält utom några enstaka är i stråskjutning.

Kväveupptaget i nollrutorna och i fälten varierar mellan platserna. I de omgivande fälten var upptaget den här veckan 43 kg kväve per hektar i medel, en ökning med 18 kg kväve sedan förra veckan. I ett fält var ökningen 5 kg kväve medan det i ett annat fält har ökat med 30 kg kväve. Diagrammet visar upptag i nollruta och omgivande fält på de 24 platser vi mäter.

Bilderna visar nollrutorna på två av platserna vi mäter. Nollrutorna är nu tydligt synliga för ögat. I genomsnitt visade mätningarna i nollrutorna på 21 kg kväve per hektar upptaget i grönmassan. Kväveupptaget i nollrutorna har bara ökat marginellt sedan den första mätningen. Leveransen av kväve från mineralisering i marken är därmed fortsatt låg på flera platser men i medel i nivå med tidigare år. Förfrukt, såtidpunkt, markfukt och temperatur påverkar markens leverans av kväve och grödans utveckling

Nollruta på Grästorp 1 (8 maj Foto: Charlotta Norlén)

Nollruta på Grästorp 1 (8 maj Foto: Charlotta Norlén)

Nollruta på Hasslösa 3 (8 maj Foto: Maria Stenberg)

Nollruta på Hasslösa 3 (8 maj Foto: Maria Stenberg)

Tabell 1. Höstvetets upptag av kväve (SN-värde kg/ha) 8-9 maj 2023 i region väst. Två av rutorna odlas ekologiskt (Skallmeja 1 och 2

Plats

Sort

Förfrukt

Utvecklings
stadium (DC)

Upptag i
nollruta
kg N/ha

Upptag i
fält

kg N/ha

Grästorp 1


Åkerböna

31

25

52

Grästorp 2


Höstvete

31

14

38

Grästorp 3


Höstraps

31

24

55

Jung 1

Etana

Höstvete

31

31

50

Jung 2

Etana

Höstraps

31

26

50

Ardala 1

Reform

Ärter

31

24

35

Ardala 2

Reform

Korn

31

20

41

Järpås 1

Etana

Havre

31

14

39

Järpås 2

Etana

Havre

31

17

40

Lundsbrunn 1

Brons

Havre

30

13

42

Lundsbrunn 2

Brons

Konservärt

31

28

46

Lundsbrunn 3

Norin

Höstvete

32

28

59

Hasslösa 1

Etana

Höstvete

31

17

46

Hasslösa 2

Etana

Havre

31

19

47

Hasslösa 3

Etana

Höstraps

31

27

62

Vara 1

Etana

Höstvete

31

20

38

Vara 2

Etana

Höstvete

31

20

40

N Vånga 1

Reform

Konservärt

31

15

41

N Vånga 2

Reform

Höstvete

31

17

41

St Levene 1

Norin

Havre

32

34

53

Skallmeja 1

Stava

Åkerböna

23

17

28

Skallmeja 2

Stava

Vall II

23

34

40

Skara 1

Etana

Vårkorn

30

14

18

Skara 2

Etana

Vall III

30

18

29


Vänta med att lägga ytterligare kväve tills väderprognosen lovar regn

Det är viktigt att tillräckligt mycket kväve finns tillgängligt för grödan under stråskjutning och axgång och beroende på hur mycket kväve som redan är utlagt kan ytterligare kvävegödsling behövas. Men det krävs nederbörd för att utlagt kväve ska kunna nå rötterna och komma grödan tillgodo. Nu ser det ut att bli fortsatt soligt och lite varmare under kommande vecka.

Det är bättre att vänta på regn än att lägga ut kväve innan du vet om det behövs. Om det blir tillräcklig markfukt gör det inget om du lägger den sista kompletterande kvävegivan lite senare. Även sent upptaget kväve kan höja skörden.

När du funderar på sista gödselgivan och kanske mäter med N-Tester eller med handsensor i nollrutor, tänk då också på om det kan finnas outnyttjat N kvar i marken på grund av torra förhållanden. Det kan ju vara bristen på vatten som gör att kväveinnehållet i grödan är lägre än önskat.

Nollrutor 2023

Vi mäter kväveupptaget dels i ogödslade rutor och dels i det övriga, gödslade fältet i 24 nollrutor (rutor utan kvävegödsel) i höstvetefält hos 11 lantbrukare i Västra Götaland. Kväveupptaget anges som SN-värde och mäts med handburen Yara N-sensor. På så sätt kan vi följa markens kväveleverans och beräkna hur mycket av tillfört kväve som tagits upp av grödan. Mätningarna gör vi i samarbete med Yara, som lånat ut en handburen N-sensor till oss på Greppa Näringen.

Vi planerar att göra nästa mätning vecka 20.

Maria Stenberg, Skara