Säsongsnytt vecka 20

Kväveupptaget fortsätter öka

Kväveupptaget var i medeltal för alla fält 67 kg N/ha i de gödslade fälten och 25 kg N/ha i nollrutorna. Men vi ser en skillnad i upptag beroende på om mätningen gjordes före eller efter de varma dagar som var i slutet av förra veckan.

Veckans mätningar av kväveupptag visar att det varmare vädret i slutet av förra veckan i kombination med fukt i marken har gjort att mineraliseringen av kväve så smått börjat komma igång. Några av fälten mättes före värmen och i de fälten ser vi ännu inte den effekten. N. Vånga, Skara, Lundsbrunn, Hasslösa och Ardala mättes onsdagen den 12 maj och Grästorp, Jung, St Levene, Töreboda och Åsen mättes den 17 maj.

I stort sett alla fält är nu i stråskjutningsfasen. Marktemperaturen var den 17 maj mellan 11 och 12 grader. Vi ser en skillnad i upptag beroende på om mätningen är gjord före eller efter helgen. I de fält som mättes före helgen har upptaget ökat i genomsnitt med ca 20 kg N/ha jämfört med mätningen 7:e maj och det genomsnittliga totalupptaget låg då på 56 kg N/ha. I de fält som mättes i måndags – den 17 maj – har upptaget ökat med ca 30 kg N/ha sedan mätningen den 10 maj. Och i dessa fält är det genomsnittliga totalupptaget 75 kg N/ha. Av detta kan vi alltså dra slutsatsen att det hänt en del med kväveupptaget i helgen.

Figur 1 och 2 visar kväveupptaget per fält, där den blå stapeln är upptaget av markkväve och den röda stapeln visar upptaget av gödselkväve. Figur 1 visar fält med spannmål som förfrukt och figur 2 fält med övriga förfrukter.

Figur 1. Kväveupptag fördelade på markens kväveleverans och upptaget gödselkväve i höstvetefälten med spannmål som förfrukt 12:e-17:e maj 2021.

Figur 2. Kväveupptag fördelade på markens kväveleverans och upptaget gödselkväve i höstvetefälten med höstraps, åkerböna eller vall som förfrukt 12:e-17:e maj 2021.

God tillväxt men gott om kväve kvar

Kväveupptaget i år ligger i nivå med tidigare år, både i nollrutor och i fält – se figur 3. Detta indikerar att du inte behöver anpassa gödslingen för ovanligt hög eller låg kväveleverans från marken. De flesta som lagt gödselgivor på 150-170 kg kväve per hektar har ett upptag av gödselkväve i fält på 20-30 procent. Vi är inne i utvecklingsstadier då stora kväveupptag brukar ske. Trots att tillväxtbetingelserna ser goda ut kan gödselkvävet räcka ett tag till i de flesta fält. Om fälten är mycket frodiga kan det också vara viktigt att avvakta med kompletteringsgödsling så du inte ökar risken för liggsäd. Nästa vecka vet vi mer om fortsatt kväveleverans från nollrutorna och har en något bättre bild över skördepotentialen.

Figur 3. Diagram som visar kväveupptaget i fält och i nollrutor från 2015 och fram till och med i år.

Tabell 1. Höstvetets upptag av kväve 12-17:e maj 2021 i region väst

Plats

Sort

Förfrukt

Utvecklings-stadium

(DC)

Upptag i nollruta (kg N/ha)

Upptag i fält (kg N/ha)

1 Grästorp

Ellvis

Höstvete

31

45

78

2 Grästorp

Ellvis

Höstraps

31

10

63

3 Grästorp

Ellvis

Åkerböna

32

24

89

4 Jung

Etana

Havre

32

26

90

5 Jung

Etana

Höstraps

32

15

85

6 St Levene

Reform

Havre

31

27

74

7 St Levene

Norin

Ärt

31

25

59

8 N Vånga

Reform

Höstvete

30

8

46

9 N Vånga

Reform

Höstraps

31

24

66

10 Skara

Reform

Höstraps

31

38

49

11 Skara

Informer

Åkerböna

31

30

56

12 Lundsbrunn

Norin

Havre

31

20

58

13 Lundsbrunn

Brons

Höstraps

24

24

51

14 Hasslösa

Reform

Höstvete

31

18

58

15 Hasslösa

Reform

Höstraps

31

40

78

16 Hasslösa

Informer

Havre

31

16

59

17 Töreboda

Hallfreda

Ärt

32

43

99

18 Töreboda

Hallfreda

Korn

31

26

51

19 Åsen

Etana

Ärt

32

26

79

20 Åsen

Etana

Höstvete

32

26

75

21 Åsen

Norin

Havre

32

23

67

22 Järpås

Reform

Höstvete

31

20

71

23 Järpås

Reform

Höstraps

31

21

72

24 Ardala

Reform

Höstvete

31

26

63

25 Ardala

Reform

Höstvete

31

24

53

26 Ardala

Reform

Höstraps

31

25

40


Fälten vi mäter i

I år mäter vi i 26 nollrutor (rutor utan kvävegödsel) i höstvetefält hos 11 lantbrukare i Västra Götaland. Rutorna ligger på platser med olika jordarter, från en lerhalt på bara några procent till styva leror. Hälften av fälten har spannmål som förfrukt och andra hälften har ärt, höstraps eller åkerböna som förfrukt. Vi mäter kväveupptaget dels i ogödslade rutor och dels i det övriga, gödslade fältet. Vi har mätt kväveupptaget som SN-värde med handburen Yara N-sensor. På så sätt kan vi följa markens kväveleverans och beräkna hur mycket av det tillförda kvävet som grödan har tagit upp. Mätningarna gör vi i samarbete med Yara, som lånat ut en handburen N-sensor till oss på Greppa Näringen och med Hushållningssällskapet Västra och Växtskyddscentralen som utför själva mätningen.

Följ våra mätningar under våren

Vår ambition är att mäta upptaget av kväve i höstvete cirka en gång per vecka fram till strax efter vetets axgång och därefter publicera Säsongsnytt med värden. När det finns intressanta saker att rapportera, kommenterar vi kväveupptaget vid Växtskyddscentralens möten för rådgivare på onsdagar. Vi planerar att göra nästa mätning vecka 21.

Emelie Andersson och Ulrika Listh

Figur 3. Diagram som visar kväveupptaget i nollrutor och i fält i Grästorp

Foto som visar ett höstvetefält med ogödslad ruta där den ogödslade rutan är ljusare i färgen jämfört med omkringliggande fält.

Bild 1. Nollrutan vid Grästorp 1 . Foto: Charlotta Norén

Foto som visar ett höstvetefält med ogödslad ruta där den ogödslade rutan är ljusare i färgen jämfört med omkringliggande fält.

Bild 2. Nollrutan vid Grästorp 2. Foto: Charlotta Norén

Figur 4. Diagram som visar kväveupptaget i nollrutor och i fält i Jung

Foto som visar ett höstvetefält med ogödslad ruta där den ogödslade rutan är ljusare i färgen jämfört med omkringliggande fält.

Bild 4. Nollrutan vid Jung 5. Foto: Charlotta Norén

Figur 5. Diagram som visar kväveupptaget i nollrutor och i fält i St Levene

Bildbeskrivning: Foto som visar ett höstvetefält med ogödslad ruta där den ogödslade rutan är ljusare i färgen jämfört med omkringliggande fält.

Bild 5. Nollrutan vid St Levene 6. Foto: Charlotta Norén

Foto som visar ett höstvetefält med ogödslad ruta där den ogödslade rutan är ljusare i färgen jämfört med omkringliggande fält.

Bild 6. Nollrutan vid St Levene 7. Foto: Charlotta Norén

Figur 6. Diagram som visar kväveupptaget i nollrutor och i fält i N Vånga

Foto som visar ett höstvetefält med ogödslad ruta där den ogödslade rutan är ljusare i färgen jämfört med omkringliggande fält.

Bild 7. Nollrutan vid N Vånga 8. Foto: Susanna Waara

Foto som visar ett höstvetefält med ogödslad ruta där den ogödslade rutan är ljusare i färgen jämfört med omkringliggande fält.

Bild 8. Nollrutan vid N Vånga 9. Foto: Susanna Waara

Figur 7. Diagram som visar kväveupptaget i nollrutor och i fält i Skara

Foto som visar ett höstvetefält med ogödslad ruta där den ogödslade rutan är ljusare i färgen jämfört med omkringliggande fält.

Bild 8. Nollrutan vid Skara 10. Foto: Susanna WaaraLundsbrunn

Figur 8. Diagram som visar kväveupptaget i nollrutor och i fält i Lundsbrunn

Foto som visar ett höstvetefält med ogödslad ruta där den ogödslade rutan är ljusare i färgen jämfört med omkringliggande fält.

Bild 9. Nollrutan vid Lundsbrunn 12. Foto: Susanna Waara

Foto som visar ett höstvetefält med ogödslad ruta där den ogödslade rutan är ljusare i färgen jämfört med omkringliggande fält.

Bild 10. Nollrutan vid Lundsbrunn 13. Foto: Susanna Waara

Figur 8. Diagram som visar kväveupptaget i nollrutor och i fält i Hasslösa

Foto som visar ett höstvetefält med ogödslad ruta där den ogödslade rutan är ljusare i färgen jämfört med omkringliggande fält.

Bild 11. Nollrutan vid Hasslösa 14. Foto: Susanna Waara

Foto som visar ett höstvetefält med ogödslad ruta där den ogödslade rutan är ljusare i färgen jämfört med omkringliggande fält.

Bild 12. Nollrutan vid Hasslösa 15. Foto: Susanna Waara

Foto som visar ett höstvetefält med ogödslad ruta där den ogödslade rutan är ljusare i färgen jämfört med omkringliggande fält.

Bild 13. Nollrutan vid Hasslösa 16. Foto: Susanna Waara

Figur 9. Diagram som visar kväveupptaget i nollrutor och i fält i Törebod

Foto som visar ett höstvetefält med ogödslad ruta där den ogödslade rutan är ljusare i färgen jämfört med omkringliggande fält.

Bild 14. Nollrutan vid Töreboda 17. Foto: Charlotta Norén

Foto som visar ett höstvetefält med ogödslad ruta där den ogödslade rutan är ljusare i färgen jämfört med omkringliggande fält.

Bild 15. Nollrutan vid Töreboda 18. Foto: Charlotta Norén

Figur 10. Diagram som visar kväveupptaget i nollrutor och i fält i Åsen

Foto som visar ett höstvetefält med ogödslad ruta där den ogödslade rutan är ljusare i färgen jämfört med omkringliggande fält.

Bild 16. Nollrutan vid Åsen 19. Foto: Charlotta Norén

Foto som visar ett höstvetefält med ogödslad ruta där den ogödslade rutan är ljusare i färgen jämfört med omkringliggande fält.

Bild 17. Nollrutan vid Åsen 20. Foto: Charlotta Norén

Foto som visar ett höstvetefält med ogödslad ruta där den ogödslade rutan är ljusare i färgen jämfört med omkringliggande fält.

Bild 18. Nollrutan vid Åsen 21. Foto: Charlotta Norén

Figur 11. Diagram som visar kväveupptaget i nollrutor och i fält i Järpås

Foto som visar ett höstvetefält med ogödslad ruta där den ogödslade rutan är ljusare i färgen jämfört med omkringliggande fält.

Bild 19. Nollrutan vid Järpås 22. Foto: Charlotta Norén

Foto som visar ett höstvetefält med ogödslad ruta där den ogödslade rutan är ljusare i färgen jämfört med omkringliggande fält.

Bild 20. Nollrutan vid Järpås 23. Foto: Charlotta Norén

Diagram Ardala 17 maj

Figur 12. Diagram som visar kväveupptaget i nollrutor och i fält i Ardala

Bildbeskrivning: Foto som visar ett höstvetefält med ogödslad ruta där den ogödslade rutan är ljusare i färgen jämfört med omkringliggande fält.

Bild 21. Nollrutan vid Ardala 24. Foto: Susanna Waara

Foto som visar ett höstvetefält med ogödslad ruta där den ogödslade rutan är ljusare i färgen jämfört med omkringliggande fält.

Bild 22. Nollrutan vid Ardala 25. Foto: Susanna Waara

Foto som visar ett höstvetefält med ogödslad ruta där den ogödslade rutan är ljusare i färgen jämfört med omkringliggande fält.

Bild 23. Nollrutan vid Ardala 26. Foto: Susanna Waara