Höstvetet i begynnande stråskjutning

Även om höstvetet nu är i begynnande stråskjutning på de flesta platserna som vi mäter på, så har det kyliga vädret bromsat upptaget av kväve. Lite regn den senaste veckan gynnar tillgängligheten av tillfört kväve.

Kväveupptaget i nollrutorna varierar mellan platserna och var vid mätningen i början av veckan i samma storleksordning som veckan innan. I genomsnitt visade mätningarna på 19 kg kväve upptaget i grönmassan i nollrutorna och 25 kg kväve i fälten. Ett fält som är senare i utvecklingen har tillkommit sedan mätningen vecka 17.

Nollruta på Levene (3 maj Foto: Charlotta Norlén)

Nollruta på Levene (3 maj Foto: Charlotta Norlén)

Nollruta på Lundsbrunn 3 (2 maj Foto: Maria Stenberg)

Nollruta på Lundsbrunn 3 (2 maj Foto: Maria Stenberg)

Tabell 1. Höstvetets upptag av kväve (SN-värde kg/ha) 2-3 maj 2023 i region väst

Plats

Sort

Förfrukt

Utvecklings
stadium (DC)

Upptag i
nollruta
kg N/ha

Upptag i
fält

kg N/ha

Grästorp 1


Åkerböna

30

19

31

Grästorp 2


Höstvete

30

12

21

Grästorp 3


Höstraps

30

19

34

Jung 1

Etana

Höstvete

32

25

32

Jung 2

Etana

Höstraps

31

21

32

Ardala 1

Reform

Ärter

30

18

19

Ardala 2

Reform

Korn

30

17

22

Järpås 1

Etana

Havre

31

13

26

Järpås 2

Etana

Havre

31

15

24

Lundsbrunn 1

Brons

Havre

22

17

21

Lundsbrunn 2

Brons

Konservärt

30

20

24

Lundsbrunn 3

Norin

Höstvete

31

22

37

Hasslösa 1

Etana

Höstvete

30

15

22

Hasslösa 2

Etana

Havre

30

15

21

Hasslösa 3

Etana

Höstraps

31

22

37

Vara 1

Etana

Höstvete

30

16

23

Vara 2

Etana

Höstvete

30

15

22

N Vånga 1

Reform

Konservärt

31

24

23

N Vånga 2

Reform

Höstvete

30

27

20

St Levene 1

Norin

Havre

31

29

41

Skallmeja 1

Stava

Åkerböna

23

16

22

Skallmeja 2

Stava

Vall II

23

29

30

Skara 1

Etana

Vårkorn

22

11

13

Skara 2

Etana

Vall III

21

11

25


Nollrutor 2023

I år mäter vi i 24 nollrutor (rutor utan kvävegödsel) i höstvetefält hos 11 lantbrukare i Västra Götaland. Två av rutorna odlas ekologiskt (Skallmeja 1 och 2). Rutorna ligger på platser med olika jordarter. Vi mäter kväveupptaget dels i ogödslade rutor och dels i det övriga, gödslade fältet. Kväveupptaget anges som SN-värde och mäts med handburen Yara N-sensor. På så sätt kan vi följa markens kväveleverans och beräkna hur mycket av tillfört kväve som tagits upp av grödan. Mätningarna gör vi i samarbete med Yara, som lånat ut en handburen N-sensor till oss på Greppa Näringen.

Följ våra mätningar under våren

Vår ambition är att mäta en gång per vecka fram till strax efter vetets axgång och publicera Säsongsnytt med värden varje vecka. När det finns intressanta saker att rapportera, kommenterar vi kväveupptaget vid Växtskyddscentralens möten för rådgivare på onsdagar. Vi planerar att göra nästa mätning vecka 19.

Maria Stenberg, Skara