Säsongsnytt vecka 44

Klipp höstrapsen när tillväxten stannat av

När rapsens tillväxt har stannat av på hösten är det dags att gå ut i fält för att klippa och väga höstrapsen. På så sätt kan du uppskatta hur mycket kväve rapsen har tagit upp. Spara värdet till våren och använd det då för att för att räkna fram vårkvävegivan. Ju mer kväve höstrapsen tar upp under hösten, desto mindre kväve behöver den på våren.

Foto på en människa som klipper en höstrapsplanta

Foto: Anders Lindgren

Bedöm kväveupptaget på hösten

Det finns några olika sätt att bedöma upptaget på hösten när tillväxten har avstannat:

Klipp och väg

Välj 3-4 representativa platser i fältet, både bra och dåliga. Lägg ut en tumstock i 90 graders vinkel och en meters längd så att du får 1*1 meter. Klipp all bladmassa på den ytan, lägg i en påse och väg påsen. Svens raps har tagit fram en film om hur du kan göra. Länk till annan webbplats.

Gå in på www.cropsat.se för att se variationen inom fältet Länk till annan webbplats.du kan också läsa mer på Precisionsskolan Länk till annan webbplats..

Den här metoden fungerar även på tillväxtreglerad raps. Svensk Raps menar att tillväxtreglering bara påverkar mätningarna marginellt.

Använd kvävesensorn

Ett annat alternativ är att köra med kvävesensorn på hösten. Kör mitt på dagen mellan klockan 11-14 om du använder en sensor som kräver dagsljus. Det är viktigt att det är helt mulet väder när du kör eftersom solens låga vinkel på hösten annars kan ge mätfel. Ställ in grödans utvecklingsstadium som om du skulle gödsla och läs av värdet på sensorn.

Jämför mot fotografier

Ett tredje alternativ är att titta på fotografierna nedan med olika kväveupptag på hösten och jämföra med ditt fält. Ramarna är en kvadratmeter stora.

Foto på glest rapsfält med en träram liggandes i fältet

Höstupptag 16 kg N/ha. Foto: Lena Engström, SLU

Foto på rapsfält med en träram liggandes i fältet

Höstupptag 49 kg N/ha. Foto: Lena Engström, SLU

Foto på frodigt rapsfält med en träram liggandes i fältet

Höstupptag 77 kg N/ha. Foto: Lena Engström, SLU

Foto på väldigt frodigt rapsfält med en träram liggandes i fältet

Höstupptag 95 kg N/ha. Foto: Lena Engström, SLU

Spara till i vår

Spara det värde du får fram på kväveupptag och ha som underlag i vår när du ska räkna fram vårkvävegivan. De två andra parametrar du kommer att behöva är fältets mineralisering och förväntad skörd. Under Räkna själv här på webbplatsen finns höstrapssnurran, en excelfil där du stoppar in de olika parametrarna och räknar fram vårkvävegivan.