Fint höstvete, men regn behövs snart

Grödorna utvecklas och de allra flesta höstvetefälten ser fortfarande fina ut. Upptaget i gödslade fält ökar, men markens mineralisering är låg. Vi ser också att skillnaderna i kväveinnehåll mellan fälten ökar.

Fält med  höstvete som inte har gått i ax. Ljus ruta i fältet markerar hur långs den ogödslade grödan har kommit i utvecklingen jämfört med den gödslade.

Bild 1 och 2 Två fina höstvetefält utanför Trelleborg. Kväveupptaget i nollrutan har avstannat, men i fälten ökade kväveinnehållet i grönmassan under den senaste veckan med 17 resp 18 kg N per hektar. Totalt i dessa fält finns nu 66 respektive 72 kg kväve per hektar i biomassan. Foto: Gunilla Frostgård

Vi redovisar kväveupptag från olika fält i Skåne

Vi mäter och redovisar kväveupptag i ogödslade nollrutor och i gödslade fält i 32 fält runt om i Skåne. De olika fälten representerar olika sorter, såtidpunkter, jordarter, odlingshistoria och förfrukter. Se tabell 1.

Tabell 1 Fält med nollrutemätningar i Skåne 2023.

Plats

sort

Förfrukt

DC

Kväve från markens leverans

totalupptag

Ökning fält

Västraby A

Etana

Höstraps

32

36

67

16

Västraby B

Etana

Havre

32

31

64

17

Västraby C

Etana

Slåttervall

32

33

62

15

Kattarp A

Linus

_

31

40

62

13

Kattarp B

Kask

_

32

32

77

13

Påarp A

_

_

31

44

69

15

Påarp B

Kask

Höstvete

30

24

55

17

SvalövA

Kask

Höstvete

30

15

28

8

Svalöv B

Norin

Höstraps

31

20

51

5

Svalöv C

Kask

Höstraps

30

18

38

6

Svalöv D

Kerrin

Höstraps

30

16

28

3

Svalöv E

Brons

höstvete

30

11

20

0

Fjelie norr

Etana

Höstraps

32

32

70

34

Fjelie söder

Etana

Höstvete

31

17

50

16

Löberöd B

Etana

Höstraps

31

23

47

0

Löberöd A

Brons

Potatis

31

7

33

4

Skegrie A

Brons

lök

30

33

58

14

Skegrie B

Kask

Höstraps

31

25

75

26

Trelleborg A

Etana

höstraps

32

22

66

17

Trelleborg B

Kask

sockerbetor

32

23

72

18

Krageholm A

Praktik

höstvete

30

13

55

13

Krageholm B

Praktik

oljelin

31

29

53

10

Krageholm C

Praktik

konservärt

31

27

64

11

Krageholm D

Praktik

Höstvete

31

27

53

11

Charlottenlund A

Praktik

Höstvete

31

17

74

0

Caharlottenlund B

Etana

Höstraps

32

47

70

2

Sandby gård A

Terrence

Höstraps

30

24

50

16

Sandby gård B

Terrence

höstvete

31

22

46

5

Dalby A

Hallfreda

Rödklöver

31

21

46

2

Dalby B

Hallfreda

Höstraps

31

25

47

3

Fjälkinge

Praktik

maltkorn

31

13

36

6

Kristianstad

Kask

Höstraps

31

16

45

0

Medel

_

_

31

25

52

11

Kväveupptag och utveckling

I genomsnitt råder utvecklingsstadium 31 denna vecka. Några fält är fortfarande i stadium 30, medan andra har kommit längre och är i DC 32.

Kväveupptaget i grönmassan i nollrutorna ligger på 25 kg N per hektar i genomsnitt, men varierar mycket och skillnaderna mellan platserna fortsätter att öka. Inlagrad mängd kväve i nollrutorna varierar mellan cirka10 och 45 kg.

I genomsnitt är nu 52 kg kväve upptaget i grönmassan i gödslade fält. Även här är variationen stor och kväveinnehållet ligger mellan 20 och 74 kg per hektar. Några av Svalövsfälten är svaga och bleka och här är det inte säkert att det är kväve som begränsar tillväxten.

Torra förhållanden kan påverka vissa fält nu. Svagare fält med mindre rotsystem eller fält där huvudgivan inte hunnit få tillräckligt mycket regn kan ha haft svårt att ta upp tillräckligt mycket kväve.

Jämfört med samma datum tidigare år är kväveupptaget i nivå med genomsnittet.

Diagram 1. Kväveinnehållet i grönmassan skiljer alltmer mellan platserna såväl i nollrutor som i fält.

Vänta med att lägga ytterligare kväve tills väderprognosen lovar regn

Det är viktigt att tillräckligt mycket kväve finns tillgängligt för grödan under stråskjutning och axgång och beroende på hur mycket kväve som redan är utlagt kan ytterligare kvävegödsling behövas. Men det krävs nederbörd för att utlagt kväve ska kunna nå rötterna och komma grödan tillgodo. Väderprognosen har varit osäker och det regn som skulle kommit under början av denna veckan har inte dykt upp. Nu ser det ut att bli fortsatt soligt och lite varmare under kommande vecka.

Det är bättre att vänta på regn än att lägga ut kväve innan du vet om det behövs. Om det blir tillräcklig markfukt gör det inget om du lägger den sista kompletterande kvävegivan lite senare. Även sent upptaget kväve kan höja skörden.

När du funderar på sista gödselgivan och kanske mäter med N-Tester eller med handsensor i nollrutor, tänk då också på om det kan finnas outnyttjat N kvar i marken på grund av torra förhållanden. Det kan ju vara bristen på vatten som gör att kväveinnehållet i grödan är lägre än önskat.

Samarbete

Precis som tidigare år samarbetar vi med Yara om mätningarna och lånar deras handburna N-Sensor. Vi redovisar också de platser som mätts av Yara och de får tillgång till våra värden.

/Gunilla Frostgård, Emma Hjelm och Stina Olofsson, Landskrona