Ökat kväveupptag i fält med goda förfrukter v.19

Några varma dagar i början av maj och några millimeter regn har gjort att vi ser en liten ökning av kväveupptag både i nollrutor och i fält. Tillväxten har kommit igång på några ställen och ytterligare fält har kommit in i stråskjutningen.

Foto på ogödslad ruta i höstvetefält

Bild 1. Nollruta i Veckholm, sort Norin.

Stora skillnader beroende på förfrukt

Vid första mätningen för två veckor sedan låg kväveupptaget på relativt blygsamma nivåer och vi såg inga skillnader mellan fält och nollruta. Upptaget var i snitt 14 kg N/ha i nollrutorna och 16 kg N/ha i fält. Den här veckan har upptaget ökat och var vid mättillfället 21 kg N/ha i nollrutorna och 27 kg N/ha i fält. Som du kan se i diagram 1 så är det stor skillnad mellan de olika fälten. Den stora ökningen av kväveupptag är främst i fält med bra förfrukter. I diagram 2 ser du hur upptaget har ökat den senaste veckan, där ökningen i fält med bra förfrukter är 10 kg N/ha i nollrutorna och 13 kg N/ha i fält medan ökningen i fält med stråsäd som förfrukt enbart är 3 kg N/ha i nollrutorna och 7 kg N/ha i fält.

Höstvetet fortfarande i bestockningsfas

De flesta av fälten vi mäter i är fortfarande kvar i bestockningsfasen, endast fem av sjutton har gått in i stråskjutningen. Två av dessa fem fält är sådda med sorten Norin.

Marktemperaturen skiljer sig mellan de olika platserna där den lägsta temperaturen är uppmätt till 7°C och den högsta till 15°C. På alla platser har det kommit ett par millimeter regn sedan förra mätningen. För mineralisering krävs fukt och värme, värmen verkar vara på gång men ytterligare fukt skulle behövas både för markens mineralisering men också för att göra tillfört gödselkväve tillgängligt.

I tabell 1 hittar du förutsättningarna för respektive fält.

Tabell 1. Kväveupptag, utvecklingsstadium och sort per fält.

Plats

Sort

Förfrukt

Gödslingsdatum

Mängd kväve (kg N/ha)

DC- stadium

1a Västerås

Hallfreda

Höstvete

21:a april

120

22

1b Västerås

Brons

Höstraps

21:a april

120

22

2a Veckoholm

Reform

Höstvete

12:e april

135

31

2b Veckoholm

Norin

Ärter

12:e april

135

32

3a Enköp. näs

Julius

Höstvete

18:e april

100

30

3b Enköp näs

Julius

Höstraps

18:e april

100

23

4a Svinnegarn

Hacksta

Höstraps

30:e mars

81

24

4b Svinnegarn

Julius

Höstvete

30:e mars

81

30

5 Enköping

Norin

Ärter30

6 Torstuna

Reform

Höstvete

3:e april

54

23

7 Grillby

Reform

Höstvete

19:e april

70

23

8a Lövstalöt

Hallfreda

Korn

21:a april

120

23

8b Lövstalöt

Hallfreda

Höstraps

21:a april

120

22

9a Uppsala

Julius

Höstraps

20:e april

122

23

9b Uppsala

Linus

Ärter

20:e april

122

23

10a Börje

Ahoi

Ärter

23:e april

120

22

10b Börje

Ahoi

Höstvete

23:e april

120

22

Vi genomförde mätningen måndagen den 9:e maj. Nästa mätning är planerad till måndagen den 16:e maj.

Emelie Andersson och Ulrika Listh, Uppsala