Säsongsnytt vecka 18

Fortsatt upptag av gödselkväve

Trots fortsatt kallt väder ser vi ett litet upptag av tillfört kväve den senaste veckan. Upptaget i nollrutorna har däremot stått still och ligger på samma nivå som förra veckan.

Foto som visar ett höstvetefält med ogödslad ruta där den ogödslade rutan är ljusare i färgen jämfört med omkringliggande fält.

Foto: Emelie Andersson

Vädret har varit fortsatt kallt med minusgrader nästan varje natt den senaste veckan. Tillväxten är långsam och även om några fält nu tagit sig in i stråskjutningen, DC 30, så är de flesta fält kvar i bestockningsfasen. Trots detta har ett visst kväveupptag skett i de gödslade fälten, 8 kg N/ha i medel. Det totala upptaget i de gödslade fälten är i medel 34 kg N/ha den här veckan. I nollrutorna däremot ser vi inga större skillnader jämfört med förra veckan. Upptaget är i nollrutorna den här veckan i medel 21 kg N/ha jämfört med förra veckans 19 kg N/ha.

Figur 1 och tabell 1 visar kväveupptaget per plats i respektive nollruta och fält

Kort text som beskriver vad bilden visar

Figur 1. Kväveupptag i nollrutor och i fält vecka 18 2021


Tabell 1. Kväveupptag, utvecklingsstadium och sort per fält.

Plats

Sort

DC -

stadium

Upptag i

nollruta (kg N/ha)

Upptag i

fält (kg N/ha)

1a Västerås

Kerin

22

13

21

1b Västerås

Kerin

22

8

16

2a Veckholm

Brons

30

47

65

2b Veckholm

Brons

30

30

45

3a Enköp.näs

Julius

24

19

25

3b Enköp.näs

Julius

23

17

25

4aSvinnegarn

Norin

31

11

39

4bSvinegarn

Julius

22

19

32

5a Enköping

Julius

31

24

44

5b Enköping

Julius

30

34

51

6a Torstuna

Praktik

23

21

37

6b Torstuna

Praktik

24

24

44

7 Grillby

Reform

24

22

38

8 Lövstalöt

Norin

30

19

41

9 Uppsala

Julius

23

20

21

10a Börje

Julius

22

4

13

10b Börje

Julius

22

21

27


Vi genomförde veckans mätning den 3 maj, förutom Grillby och Veckholm där vi mätte den 30 april. Marktemperaturen varierar mellan fem och sju grader och det har inte kommit någon nederbörd på något av de fält där vi har regnmätare utplacerade.

Nästa mätning

Vi planerar nästa mätning den 10 maj.

Emelie Andersson och Ulrika Listh, Uppsala