Fortsatt bra kväveupptag i de gödslade fälten v.22

I veckans mätning av kväveupptag i höstvete ser vi att upptaget av kväve fortsätter öka i de gödslade fälten medan det står relativt still i nollrutorna. Medelvärdet för kväveupptaget i nollrutorna hamnar på 36 kg/ha och i de gödslade fälten är kväveupptaget 89 kg N/ha.

Foto på ogödslad ruta i höstvetefält. Foto: Henrik Forsberg

Bild 1. Nollruta i Börje

Vi genomförde den femte mätningen av kväveupptag i nollrutor den 26:e och 29:e maj. De flesta fält var i DC 37 (flaggbladet just synligt), medan fälten i Svinnegarn var i DC 41 (flaggbladets slida utväxande). Sedan förra veckans mätning har det inte kommit någon nederbörd och marktemperaturen var i medel 13 grader.

I de gödslade fälten är kväveupptaget i snitt 18 kg N/ha högre än förra veckan, och i nollrutan har kväveupptaget ökat med i snitt 5 kg N/ha. Just nu ligger medelupptaget av kväve i de gödslade fälten på 89 kg N/ha och i nollrutorna på 36 kg N/ha. Skillnaderna på grund av förfrukt börjar mattas av. Det skiljer fortfarande 10 kg N/ha mellan de fält som har spannmål som förfrukt och de som har oljeväxter eller ärter som förfrukt men skillnaden har inte ökat den senaste veckan utan upptaget är lika stort oavsett förfrukt.

I figur 1 ser du upptaget av kväve per plats, och skillnaden mellan nollruta och fält. Den mörkblå stapeln visar upptaget i nollrutan och den ljusblå stapeln visar hur mycket större upptaget är i det gödslade fältet jämfört med nollrutan.

Jämförelse mellan olika år

I figur 2 kan du se kväveupptaget för flera år. Jämför vi med tidigare år ser vi att kväveupptaget i nollrutorna ligger något lägre. Kväveupptaget i fälten ligger mer någonstans i mitten.

Nästa mätning

Vi planerar nästa mätning den 2 och 5 juni.

Emelie Andersson och Ulrika Listh, Uppsala

Tabell 1. Utvecklingsstadium och sort per fält.

Plats

Sort

Förfrukt

Gödsling huvud
-giva, datum

Mängd
kväve (kg/ha)

DC-stadium

1a Västerås

Julius

Höstvete

11:e april

130+40

37

1b Västerås

Brons

Vårraps

11:e april

130+50

37

2a Veckholm

Norin

Vete

12:e april

130+50

37

3a Enköp.näs

Julius

Korn


80

37

4a Svinnegarn

Norin

Ärter

12:e april

108+54

41

4b Svinnegarn

Norin

Höstvete

12:e april

108+54

41

5a Enköping

Linus

Höstvete

11:e april

120+40

37

5b Enköping

Linus

Höstraps

11:e april

120+40

37

6a Torstuna

Julius

Ärter

19:e april

125+35

39

6b Torstuna

Julius

Lin

20:e april

125+40

37

7a Grillby

Informer

Vårraps

12:e april

75+75

37

8a Vendel

Brons

Höstvete

21:e april

80+60

37

8b Vendel

Brons

Vårraps

21:e april

80+60

37

9a Uppsala

Norin

Korn

v 16


39

10a Börje

Julius

Höstvete

23:e april

120+50

37

10b Börje

Julius

Vårraps

23:e april

120+50

37

11a Arboga

Ahoi

Lin37

11b Arboga

Kask

Höstraps37

11c Arboga

Julius

Vårkorn37