Säsongsnytt vecka 17

Första mätningen och nollrutorna syns tydligt

Upptaget av kväve i ogödslade rutor är i nivå med vad det brukar vara. Kväveupptaget i de gödslade fälten är dock något högre än vad vi är vana vid så här tidigt på säsongen. Marktemperaturen är låg, 3-5 grader, så för att mineraliseringen ska komma igång krävs en ökning med minst 5-8 grader.

Foto som visar en ogödslad nollruta i ett höstvetefält. Man ser en tydligt skillnad där nollrutan är ljusare i färgen jämfört med omkringliggande fält.

Foto: Anton Hampl

När första mätningen av kväveupptag i nollrutor är avklarad kan vi konstatera att vi har en något större skillnad mellan fält och nollruta för att vara så här tidigt på säsongen. Tidigare år har upptaget i nollrutan varit relativt lik upptaget i fält, det brukar endast skilja några enstaka kilon. I år är skillnaden mellan fält och nollruta i snitt 7 kg N/ha. Vi ser också nollrutorna tydligt vilket inte är så vanligt så här tidigt. I figur 1 ser ni skillnaden mellan nollruta och fält för varje fält vi mäter i, där den blå stapeln visar upptaget i nollrutan och den röda delen visar hur mycket större upptaget är i det gödslade fältet jämfört med nollrutan.

Digram som visar kväveupptag i nollrutor och i fält.

Figur 1. Kväveupptag i nollrutor och i fält vecka 17 2021

Som ni ser i figur 1 är skillnaden i kväveupptag mellan olika platser stor. Det lägsta upptaget ligger på knappt 10 kg N/ha medan det högsta ligger på ca 55 kg N/ha. Medelvärdet för kväveupptaget i nollrutorna hamnar på 19 kg/ha, vilket är normalt för första mätningen jämfört med tidigare år. Medelvärdet för upptaget i de gödslade fälten är 26 kg N/ha, detta däremot är något högre än vad vi sett tidigare år.

Observera att det är först från DC 30 som den handburna N-sensorn ger mer säkra värden. Så man bör inte dra allt för långtgående slutsatser utifrån denna första mätning.

Marktemperaturen varierar mellan 3 och 5 grader på 10 cm djup. För att mineraliseringen ska ta fart bör marktemperaturen vara minst 10 grader. Enligt väderprognosen ska de närmaste dagarna fortsätta att vara svala med minusgrader på nätterna. Så även om tillväxten fick en tidig start med värmen som kom i början av april så kommer den troligen stanna av något nu.

Greppa Näringen mäter kväveupptag i höstvete på 17 fält

Under våren och sommaren kommer vi att mäta kväveupptag i höstvete i 17 fält hos tio lantbrukare i Uppland och Västmanland. Vi mäter i nollrutor (ogödslade rutor) och i omkringliggande fält en gång i veckan med en handburen N-sensor. Första mätningen har vi gjort nu vecka 17 och vi kommer fortsätta mäta ungefär fram till axgång. Mätningarna gör vi i samarbete med Yara, som lånat ut en handburen N-sensor till oss.

Genom att följa upptaget i nollrutorna och i fälten under säsongen kan vi räkna ut hur mycket av gödselkvävet som tagits upp av grödan och hur mycket kväve som marken levererar. Då är det lättare att anpassa resterande givor efter årets mineralisering.

Fältens förutsättningar

Vi mäter framför allt i fält som ligger på växtodlingsgårdar. Flest fält är sådda med sorten Julius men vi mäter även i fält med Kerin, Norin, Brons, Reform och Praktik. Tio av fälten har stråsäd som förfrukt medan resterande sju fält har ”goda” förfrukter, såsom höstraps och ärter.

Bestånden ser överlag bra ut även om det varierar något. Plantorna är väl bestockade med 3 till 4 sidoskott i många fält men det finns ett par med färre antal sidoskott. Skottantalet varierar mellan cirka 500 och 1 900 skott per m2 med ett medelvärde på ca 860 skott per m2. Något enstaka fält är på gränsen mot att vara på väg in i stråskjutningen men vi har bedömt att alla fortfarande är i bestockningsfasen. I tabell 1 hittar du mer uppgifter om de olika fälten.

Tabell 1. Uppgifter om fälten.

Plats

Sort

Förfrukt

Gödslings-datum

Mängd Kväve (kg/ha)

utv.stad

DC

Upptag i nollruta (kgN/ha)

Upptag i fält

(kgN/ha)

1aVästerås

Kerin

Höstvete

6 apr

100

22

13

19

1bVästerås

Kerin

Ärt

6 apr

100

22

8

12

2aVeckholm

Brons

Höstraps

31 mars

140

26

39

54

2bVeckholm

Brons

Höstvete

31 mars

140

22

28

34

3aEnköp.näs

Julius

Höstvete

26 mars

100

24

14

15

3bEnköp.näs

Julius

Höstraps

26 mars

100

23

14

18

4aSvinnegarn

Norin

Höstvete

28 mars

135

21

13

26

4bSvinnegarn

Julius

Höstvete

4 apr

108

22

15

22

5aEnköping

Julius

Höstvete

26 mars

135

23

23

33

5bEnköping

Julius

Höstraps

26 mars

135

23

30

40

6aTorstuna

Praktik

Havre

3 apr

130

23

22

27

6bTorstuna

Praktik

Ärt

2 apr

130

24

23

33

7Grillby

Reform

Höstvete

15 mars

80

23

19

34

8Lövstalöt

Norin

Ärt

28 mars

120

22

22

29

9Uppsala

Julius

Höstvete

30 mars

131

23

18

16

10aBörje

Julius

Havre

10 apr

130

22

3

8

10bBörje

Julius

Höstraps

10 apr

130

22

17

19

Nästa mätning

Vi planerar nästa mätning den 3 maj.

Ulrika Listh och Emelie Andersson, Uppsala