man och kvinna pratar, landskapsvy

Verksamhetsåret 2023 i siffror

I Greppa Näringens verksamhetsberättelse 2023 ser vi glädjande nog en ökning av såväl den enskilda rådgivningen som fältaktiviteter och kurser. Under året har vi sett ett extra stort intresse för rådgivning som innehåller en växtnäringsbalans, underhåll av diken, anläggning av våtmark och endagars utfodringskontroll.

Det totala antalet enskilda rådgivningar ökade under 2023 till 2 020 stycken jämfört med 1 796 föregående år.

- Vi ser en högre aktivitet generellt, både när det gäller aktiviteter i länen, digitala kurser och på webbplatsen. Efter en nedåtgående trend under några år har efterfrågan på Greppa Näringens rådgivning ökat, vilket är roligt då vi kan vara ett stöd för lantbrukaren inom många olika områden, säger Greppa Näringens projektledare Emma Hjelm.

Växtnäringsbalanser, underhåll av diken, våtmarker och foderrådgivning

Under 2023 ökade rådgivningarna som innehåller en växtnäringsbalans med drygt 25 procent jämfört med 2022. Sannolikt beror det ökade intresset på att det krävs en växtnäringsbalans för att uppfylla villkoren i miljöersättningarna som erbjuds inom CAP. Med ett bankID kan lantbrukarna även göra sin egen växtnäringsbalans på Greppa Näringens Mina sidor, vilket resulterade i 1 200 nya IT-medlemmar under 2023.

Många kurser och fältträffar kopplat till vatten genomfördes under året då det fanns ett behov och ett intresse från lantbrukarna. Även den enskild rådgivning om underhåll av diken ökade med hela 144 procent från 19 till 39. Det fanns också ett ökat intresse för att anlägga våtmark där rådgivningen gick upp från 105 (2022) till 153.

Antalet rådgivningar om Endagars utfodringskontroll har mer än fördubblades till nära 60 stycken. Rådgivningen innehåller beräkning av kväveffektivitet, något som mejeriföretag börjat kräva in. Ytterligare ett exempel på hur Greppa Näringen kan bidra till direkt nytta för lantbrukaren.

Farmers Sustainability Tool

Under året har ett stort arbete med att utveckla viktiga IT-system genomförts. Med de nya uppdateringarna i beräkningssystemet Vera går det nu att hämta data direkt från den inlämnade ansökan i SAM internet till underlag för göds­lingsplaner och fältbalanser. Vera är därmed Sveriges så kallade ”Farmers Sustainability Tool” och erbjuds kostnadsfritt till alla lantbrukare.

Hållbarhetsanalysen

En helt ny typ av rådgivning har lanserats under 2023, Hållbarhetsanalysen. Målet med rådgivningen är att ge en överblick över hela gårdens hållbarhetsarbete, något som har efterfrågats av lantbrukarna under en längre tid. Att utforma Hållbarhetsanalysen har varit ett stort utvecklingsarbete där lantbrukare, rådgivare, forskare och övriga i branschen fått chans att komma med synpunkter.

Läs mer om vad som händer inom Greppa Näringen i Verksamhetsberättelsen 2023Pdf, 1.5 MB. Länk till annan webbplats.

Text: Karin Hugosson