Rådgivare på kurs

Greppa Näringen utbildar många rådgivare

I år har det varit ett stort intresse för Greppa Näringens kurser till rådgivare. Kortare kurser och webbinarier på en hög nivå har troligtvis bidragit till det ökade intresset.

Greppa Näringen erbjuder ett stort antal teman för rådgivning och kurser som är kopplade till de olika rådgivningsmodulerna. I år beräknas 440 rådgivare gå Greppa Näringens kurser vilket är nästan dubbelt så många som 2022. Även utbudet har ökat från 17 (2022) till 22 kurstillfällen under 2023.

- Det är jätteroligt att så många rådgivare har hittat till Greppa Näringens kurser i år! Förutom att vi har arrangerat fler kurser har vi satsat på att göra kortare kurser och webbinarier vilket har varit uppskattat, säger Dan-Axel Danielsson, kursansvarig på Greppa Näringen.

Stort utbud

Det är viktigt våra rådgivare är kunniga och väl insatta i de områden som Greppa Näringen verkar. Högskoleutbildning är ett grundkrav och för att bli godkänd rådgivare är Greppa Näringens introduktionskurs obligatorisk. I år var det 36 rådgivare från hela landet som gick grundutbildningen.

Under drygt 20 år har ett stort antal fortbildningskurser för rådgivare genomförts inom många områden. I början av 2000-talet var det tyngdpunkt på kurser om växtnäringsbalanser, kvävestrategi, fosforstrategi och utfodring. I mitten av perioden tillkom kurser om markpackning och bördighet och under de senaste åren har det varit påtagligt många klimatkurser och kurser kopplade till vattenfrågor och fosforåtgärder. Årets nyhet är Hållbarhetsanalysen, en helhetsrådgivning som ger lantbrukaren förståelse för gårdens totala hållbarhetsarbete.

Digitala kurser eller fysiska

När alla tvingades ställa om till digitala kurser och möten under pandemin ökade även antalet deltagare på Greppa Näringens kurser. Det var lätt att delta från hela landet och man slapp resa. I utvärderingar har det framkommit att rådgivarna gärna vill ha digitala kurser, men också kurser där de kommer ut i verkligheten och ser åtgärder i fält. Rådgivarna är nöjda med Greppa Näringens kurser. I år har betyget på en sexgradig skala stigit från redan höga 4,9 till 5,2.

- Vi får generellt bra omdömen och höga poäng på våra kurser och har förstått att det bästa är att kunna erbjuda en mix av digitala och fysiska kurser. Nästa års kursplan är inte fastställd ännu, men vi tittar på utvärderingarna och väger in rådgivarnas önskemål, säger Dan-Axel.

Kurserna är en viktig del av Greppa Näringens arbete. Genom att fortbilda rådgivarna som förmedlar kunskapen vidare bidrar vi till att höja lantbrukarnas kompetens om lönsamma miljö- och klimatåtgärder som kan göras på gårdarna.

Text: Karin Hugosson