Lampa på bord omringad av plastdjur

Greppa Näringen var med när nytt kunskapsnav för animalieproduktion invigdes

Måndagen 18 september var det invigning av det nya kunskapsnavet för animalieproduktion på Gröna Näringslivets Hus i Stockholm. Navet ska öka den svenska animalieproduktionens konkurrenskraft och även stimulera nybyggnation.

Vid invigningen deltog ett 50- tal personer som också diskuterade arbetssätt under en workshop. Det nya kunskapsnavet har nationell finansiering och RISE, Resarch Institutes of Sweden Länk till annan webbplats. är utsedda att vara ansvariga för navet som ska vara fristående från RISE ordinarie verksamhet.

Kunskapsnavet för animalieproduktion ska öka den svenska animalieproduktionens konkurrenskraft och även stimulera nybyggnation. Arbetet med kunskapsnavet ska ske i samarbete med företag som ger rådgivning och verksamheten ska bygga på det som fungerar bra inom olika producentorganisationer. Tanken är att jordbrukarens behov ”på gården” ska vara i centrum. Naven ska inte arbeta med forskning eller rådgivning direkt till lantbrukaren, utan mer med synteser och sammanställningar som efterfrågas av branschen och rådgivningen. Arbetet kommer att bedrivas i permanenta arbetsgrupper, till exempel för djurslag och stallar, men även tillfälliga grupper med ämnen som kräver extra fokus.

Greppa Näringen arbetar med rådgivning inom djurproduktionen, när det gäller miljö och klimataspekter i utfodring, stallar, stallgödselhantering, energieffektivisering, klimatpåverkan och bete. En koordinator är utsedd för att bland annat samordna arbetet i kunskapsnavet med Greppa Näringens verksamhet i miljö- och klimatfrågor.

"Det ska bli spännande att arbeta tillsammans för att den svenska animalieproduktionen ska vara lönsam och samtidigt miljö- och klimatmässigt hållbar" säger Stina Olofsson på Greppa Näringen som medverkat i förarbetet till kunskapsnavet, och som deltog vid invigningen.