biogasanläggning

Nu finns det flera möjligheter att söka stöd inom miljö- och klimatområdet. Naturvårdsverket öppnar en ny ansökningsomgång för Klimatklivet den 18 september och Jordbruksverket kommer totalt att utlysa 152 miljoner kronor för samarbetsprojekt inom miljö- och klimatområdet mellan 2023 och 2027. Foto: Alexander Regnér

Stöd att söka inom miljö och klimat

Nu finns det flera möjligheter att söka stöd inom miljö- och klimatområdet. Naturvårdsverket öppnar inom kort en ny ansökningsomgång för Klimatklivet och Jordbruksverket utlyser stöd inom Förnybar energi från jordbruksmark samt Biogas från jordbruksråvaror och effektivt växtnäringsutnyttjande.

Klimatklivet öppnar för nya ansökningar mellan den 18 och 29 september, meddelar Naturvårdsverket. Stödet ska finansiera investeringar som minskar utsläpp av växthusgaser och gå till de åtgärder som ger störst, varaktig minskning av utsläpp av växthusgaser per investerad krona.

Jordbruket är ett område där Naturvårdsverket ser stor potential för klimatinvesteringar. Det kan till exempel handla om investeringar i biogas, cirkulära flöden, energieffektivisering, biodrivmedel och biokol. Stödet kan sökas av företag, kommuner, regioner och organisationer.

Stöd för projekt inom biogas

Jordbruksverket utlyser ett stöd om 10 miljoner kronor för samarbetsprojekt inom biogasområdet Biogas från jordbruksråvaror och effektivt växtnäringsutnyttjande. Stödet kan sökas mellan den 31 augusti och den 31 december 2023.

Max två projekt kommer att beviljas stöd. Det ena projektet ska främja samarbete och utbyte av erfarenhet mellan biogasanläggningar och utvärdera produktion, ekonomi och miljö. Syftet ska vara att förbättra de anläggningar som deltar och kunskapsläge. Det andra ska öka kunskapen och samordningen om effektivt växtnäringsutnyttjande eller minskad ammoniakavgång med koppling till biogasanläggningar. Stödet kan även användas för att testa tekniken på anläggningar, till exempel mätning och provtagning.

Stöd inom förnybar energi

Ett annat stöd som Jordbruksverket utlyser handlar om Förnybar energi från jordbruksmark. Det innebär 6 miljoner kronor till samarbetsprojekt som främjar samarbete inom produktion av solceller och odling av energiskog. Stödet går att söka mellan den 31 augusti och den 31 december 2023.

250 miljoner till miljö och klimat

Det kommer fler möjligheter framöver. Totalt kommer Jordbruksverket utlysa 152 miljoner kronor för samarbetsprojekt inom miljö- och klimatområdet mellan 2023 och 2027. Dessutom utlyses ytterligare 100 miljoner kronor som hanteras via länsstyrelserna till att skapa blommande ytor och småbiotoper i slättbygd.

Planerade utlysningar av Jordbruksverket kommande år:

  • biogas och solenergi
  • minskade utsläpp av växthusgaser och ammoniak
  • hållbar hantering av vatten
  • samarbete i avrinningsområden
  • framtidens växtskyddsmetoder
  • metoder för att öka den biologisk mångfalden i odlingslandskapet
  • vall i ekologisk produktion
  • effektiv betesdrift samt odlingsåtgärder för markvård och kolinlagring.

Stöden från Jordbruksverket kan sökas av myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, organisationer och företag.

Text: Teresia Borgman