Goda exempel från lantbruket - tre webbinarier

Under vintern 21/22 anordnade Baltic Stewardship Initiative, BSI, tillsammans med LRF och Greppa Näringen en webbinarieserie med fokus på att lyfta lösningar som främjar ett Östersjövänligt och cirkulärt lantbruk. Innovativa och effektiva lösningar på gårdsnivå spelar en viktig roll för att vi ska minska läckaget av växtnäring till vattendrag, sjöar och hav.

Webbinarierna har varit både välbesökta och uppskattade och nu finns samtliga webbinarier samlade för alla att ta del av Länk till annan webbplats.. De tre webbinarierna innehåller intressant och matnyttig information för framför allt lantbrukare, experter och myndigheter, men också för andra som är intresserade av att lära sig mer om viktiga åtgärder på gårdsnivå som bidrar till minskad övergödning. Greppa Näringen har medverkat på samtliga webbinarier med inlägg och föredrag.

Det har varit spännande att samverka med Världsnaturfonden i ett så här positivt sammanhang, säger Stina Olofsson Greppa Näringen.

  • Webbinarie 1 (16 nov-21): Kombidamm – ett sätt att kombinera biologi och produktion

Under de senaste åren har det i delar av landet förekommit svår torka, vilket har påverkat den svenska livsmedelsförsörjningen. Därför har intresset för bevattning ökat och med det även konkurrensen om vatten. Som följd har fler bevattningsdammar börjat anläggas, stora projekt som kan kosta mycket att genomföra. Men med en genomtänkt projektering kan kostnaderna hållas nere. Dammen kan också fylla viktiga ekologiska funktioner som gynnar den biologiska mångfalden och bli till en viktig del i kampen mot övergödning – därav namnet kombidamm.

Tette Alström från Ekologigruppen och Martin Jönsson, inspektor Svenstorp-Björnstorp, berättar mer om hur man framgångsrikt kan anlägga en kombidamm i sitt eget lantbruk.

  • Webbinarie 2 (19 jan-22): Stallgödseln ökar i värde med stigande pris på mineralgödselkväve

Varje år sprids drygt 20 miljoner ton stallgödsel på svenska åkrar. Gödsel som blir extra värdefullt när priset på kväve med mineralgödsel är högt. Ta del av tips och råd inför vårbruket genom bland annat kalkyler på hur ändrad spridning av stallgödsel påverkar värdet och växtnäringsutnyttjandet. Johan Malgeryd och Pernilla Kvarmo från Jordbruksverket och Erik Sindhöj från RISE deltar.

  • Webbinarie 3 (20 april-22): Koljordbruk, fång- och mellangrödor – hur bidrar de till minskad övergödning?

Med förslaget till nya stödformen för mellangrödor och nya stödvillkor för fånggröda finns det stora möjligheter att hålla marken bevuxen i högre grad och både minska förlust av växtnäring och lagra in kol. Samtidigt planerar EU att lansera en affärsmodell för att lagra in kol. Båda dessa händelser ger lantbruket möjlighet att ta ett hållbarhetskliv framåt. Medverkar gör Emma Hjelm från Jordbruksverket/Greppa Näringen och Jens Berggren från LRF

länk till samtliga webbinarier Länk till annan webbplats.

En ny serie webbinarier med fler goda exempel planeras till hösten 2022, så håll utkik!

Fakta Baltic Stewardship Initiative

Baltic Stewardship Initiative, BSI, är ett projekt som drivs av WWF i samverkan med lantbruksbranschen. Partners är Lantmännen, LRF, med flera. BSI finansieras med hjälp av Innovationsstödet EIP-Agri inom Landsbygdsprogrammet. BSI lyfter goda exempel från lantbrukare som på sina egna gårdar jobbar med innovativa lösningar som främjar ett Östersjövänligt och cirkulärt lantbruk. De webbinarier som anordnas riktar sig främst till lantbrukare men välkomnar även livsmedelsföretag som vill lära sig mer om åtgärder på gårdsnivå som bidrar till att minska övergödningen av Östersjön.

Baltic Stewardship Initiative har tillsammans med LRF och Greppa Näringen tagit fram en webbinarieserie med fokus på att lyfta lösningar som främjar ett Östersjövänligt och cirkulärt lantbruk. Foto: Pixabay