Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Nästan alla lantbrukare i studien anser att klimatförändringarna sker, men åsikter om orsakerna varierar. Endast 33 procent anser att klimatförändringarna är orsakade av människan, medan majoriteten anser att de helt eller delvis beror på naturliga förändringar. Foto: Janne Andersson

Så tycker lantbrukare om klimatåtgärder

Lantbrukares syn på hot, möjligheter och åtgärder kopplade till klimatförändringar är föremål för en finsk studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Climatic Change. 

I studien undersöktes finska lantbrukares syn på klimatförändringarna och hur de ser på sin egen roll, när det gäller att motverka och anpassa sig till klimatförändringarna. En enkät skickades till drygt 38000 lantbrukare, varav cirka 4000 svarade våren 2018. Av dessa svarade 2000 lantbrukare på nytt våren 2020.

Generellt sett är lantbrukarna i studien väl medvetna om klimatförändringarna och har en stark uppfattning att åtgärder måste vidtas och kommer få effekt. De grupper som i störst utsträckning stödjer åtgärder för klimatförändringar är högutbildade, kvinnor, lantbrukare med små fastigheter och ekologiska producenter, enligt studien. Artikelförfattarna föreslår att dessa grupper kan vara i frontlinjen för framtida klimatåtgärder och uppmuntras att agera som goda exempel för andra.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt unga lantbrukare, som dels kommer vara ansvariga för jordbruksproduktionen under lång tid framöver och dels har mer tvivel kring klimatåtgärder jämfört med andra åldersgrupper, enligt studien. Hög utbildning hänger samman med stöd för klimatåtgärder, vilket också visar att utbildning är viktigt för att motverka klimatförändringarna.

Nästan alla lantbrukare i studien anser att klimatförändringarna sker, men åsikter om orsakerna varierar. Endast 33 procent anser att klimatförändringarna är orsakade av människan, medan majoriteten anser att de helt eller delvis beror på naturliga förändringar.

Lantbrukare som tror att klimatförändringarna är orsakade av människan känner sig ansvariga för åtgärder som både motverkar och anpassar lantbruket till klimatförändringarna. De ser mer positivt på möjligheterna att påverka jämfört med svarande som förnekar att klimatförändringarna är orsakade av människan.

En stor andel anser att jordbrukssektorn har ett ansvar för att motverka klimatförändringarna, ett ansvar som fler håller med om ju längre bort åtgärderna placeras från den egna gården. Hälften av lantbrukarna stödjer att jordbrukssektorn deltar i arbetet för att motverka klimatförändringarna medan bara 34 procent anser att de ska minska utsläppen på sin egen gård. Lantbrukarna var mer positiva till åtgärder för klimatanpassning än åtgärder som motverkar klimatförändringarna.

De flesta anser att lantbrukare har möjlighet att motverka klimatförändringarna med åtgärder på gården och att de val som görs inom lantbruket påverkar utsläppen av växthusgaser. De svarande är däremot mer osäkra på möjligheten att motverka klimatförändringarna genom åtgärder på den egna gården. Svaren kring möjligheterna att motverka klimatförändringarna blir mer positiva mellan 2018 och 2020, särskilt lantbrukarnas möjligheter att motverka klimatpåverkan från den egna gårdens produktion.

Forskarna kan se hur intresset för att diskutera möjligheter att motverka klimatförändringarna har ökat bland lantbrukare. Å andra sidan har lantbrukare känt att de blir beskyllda för att orsaka klimatförändringarna, vilket kan ha skapat en motreaktion inom lantbrukssamhället som gjort att färre anser att de har ett ansvar för att motverka klimatförändringarna år 2020 jämfört med år 2018.

Att ta hänsyn till lantbrukares åsikter när den framtida klimatpolitiken för lantbrukssektorn planeras är grundläggande för att nå framgång när den senare ska tillämpas på gårdsnivå, framhåller artikelförfattarna.

Källa: Farmer views on climate change - a longitudinal study of threats, opportunities and action av Jaana Sorvali, Janne Kaseva och Pirjo Peltonen-Sainio, Climatic Change, vol 164, artikel nummer 50, 2021. Länk till annan webbplats.

Text: Teresia Borgman

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter