Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Jordhumlor ökade skördar i de försöksburar som drabbats av såväl extrem torka som bladlusangrepp. Foto: Chloë Raderschall

Stressad växtodling räddas av humlor

Forskare vid SLU har studerat hur odling av åkerbönor kan påverkas av klimatförändringar. Torka och infektion av bladlöss visade sig minska skördarna rejält, både var för sig och tillsammans. Räddningen för åkerbönorna var ekosystemhjältar, pollinerare i form av jordhumlor.

Foto: Chloë Raderschall

Jordhumlor ökade skördar i de försöksburar som drabbats av såväl extrem torka som bladlusangrepp

Långvarig torka och höga temperaturer förväntas uppträda mer frekvent framöver, vilket i sin tur kan öka problemen med vissa skadegörare. Forskarna ville testa om de väntade skördeförlusterna kan motverkas av ekosystemtjänster såsom pollinering.

Försöksupplägget omfattade 24 stora burar på ett fält med åkerbönor utanför Uppsala. Burarna var försedda med plasttak för att förhindra att regn föll på försöksytorna. Hälften av burarna fick inget vatten på 46 dagar och den andra hälften vattnades tre gånger i veckan. Utvalda plantor blev även infekterade av bönbladlöss.

Försöken visade att bladlusangrepp på de vattnade plantorna minskade skörden med 79 procent och för de plantor som var utsatta för enbart torka reducerades skörden med 53 procent. När växterna utsattes för både torka och lusangrepp minskade skörden med 84 procent.

Forskarna drar slutsatsen att stora skördar kan endast uppnås om både torkstress och skadegörare minimeras. Vatten kan vara en bristvara på många håll och för att bevattning skall vara försvarbart krävs att växtskyddet är under kontroll.

Pollinerarna hade en positiv effekt på åkerböneskörden som ökade med 68 procent oavsett torka och insektsangrepp. Även detta överraskade forskarna som förväntat sig att humlorna skulle vara mindre attraherade av stressade plantor.

Chloë Raderschall , huvudförfattare till artikeln som publicerades i Global Change Biology, poängterar att ”För att försäkra oss om ett hållbart jordbruk under klimatförändringen måste till exempel vatten och bekämpningsmedel användas så lite som möjligt och reserveras för situationer där effekten på skörden är kritisk. Det är viktigt att få bättre förståelse för hur olika stressfaktorer samspelar med varandra och ekosystemtjänster som pollinering."

Fakta om åkerbönor

  • I Sverige odlas åkerbönor framförallt som foder till kor och grisar, men i andra delar av världen är de en viktig del av matkulturen.
  • Intresset för att odla åkerbönor som ska användas till mat ökar även i Sverige.
  • Åkerbönor är självbefruktande och det blir skörd även utan pollinerande insekter, men med pollinatörer blir det en betydligt bättre skörd.

Kontakt

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

Ingen information tillgänglig