Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Foto: Alex Regnér

Mockning av rasthage för hästar visade sig effektivt

Fosfor kan läcka från söndertrampade rasthagar som inte mockas. Nu visar en ny undersökning att daglig mockning förde bort nära 80 procent av gödseln. Veckomockning förde bort cirka hälften.

Greppa Näringen är på väg att lansera en rådgivningsmodul om näringsläckage från hästhållning. För att kunna ge goda råd behövs fakta och siffror om hur, hur mycket och var det läcker främst fosfor från hagar och gödsel. Nu har ny kunskap tillförts i form av ett nytt examensarbete om mockning av hästhagar.

Mockning spelar roll

Studien gjordes av studenten Elsa Malmer i samarbete mellan SLU och Uppsala universitet. Hagen var en rasthage på 900 m2 utanför Stockholm och där gick två normalstora hästar 7,7 timmar per dag. Studien pågick under 8 veckor och under den tiden gjordes mockning av hagen dagligen, veckovis och månadsvis med grep och kärra. Hästarna gödslade ganska jämnt fördelat över hela hagen. Hästarnas foder hölls oförändrad och de åt cirka 24 gram fosfor per dygn.

Daglig mockning reducerade gödseltillförseln i hagen med 78 procent, veckovis mockning med 47 procent och månadsvis mockning med 36 procent.

Skillnad på regn och låtsasregn

Det regnade cirka 90 mm under de 8 veckor som studien pågick. Då utlakades cirka 75 procent av fosforn i hästgödseln i de provcylindrar med hästgödsel som fick vara ostörda utanför hagen. Samtidigt gjordes ett test om cylindrar med samma hästgödsel istället tillförs regn i form av bevattning i en regnsimulator. Efter 50 mm regn fanns 83 procent fosforn kvar och efter 100 och 150 mm fanns 60 och 57 procent kvar. 100 mm låtsasregn kan jämföras med de 90 mm riktigt regn som föll. Det riktiga regnet föll då och då under 8 veckor och utlakade 75 procent av fosforn medan låtsasregnet tillfördes under fyra dagar och utlakade 40 procent av fosforn.

Mockningsnyttan varierar

Det är viktigt att inte dra slutsatsen att daglig mockning alltid måste göras av alla. För den som aldrig mockar är det ett stort steg framåt att börja mocka med någon regelbundenhet. Och en del mockar redan ofta eftersom det också är bra för hästarnas hälsa. Faktorer som hästarnas foderstat, antal timmars vistelse i hagen, djurtäthet och jordart och eventuell lutning i hagen är faktorer som påverkar nyttan med olika mockningsfrekvens.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Ny efterfrågad rådgivning till hästgårdar

    PRESSMEDDELANDE: Greppa Näringen lanserar nu en miljörådgivning riktad till hästgårdar. Den syftar till att öka kunskapen i branschen om hästars påverkan på miljön och vilka åtgärder man som hästför...

  • Nya EU-strategier för ett hållbart livsmedelssystem

    EU-kommissionen presenterade nyligen två nya strategier för ett hållbart livsmedelssystem. Dels den nya livsmedelsstrategin Från jord till bord och dels en ny strategi för biologisk mångfald.

  • Lantbrukare är bra på att hålla avstånd

    Hela 98 procent av lantbrukarna lämnar en gödselfri zon mot sjöar och vattendrag och 96 procent respekterar fasta skyddsavstånd när de sprider växtskyddsmedel. Det visar ett tillsynsprojekt som genomf...