Energikollen hjälper lantbruksföretag att spara energi 

Under åren 2012-2017 genomfördes närmare 800 energikartläggningar i Greppa Näringens regi. En sammanställning av energikartläggningarna finns nu tillgänglig i en kort rapport och en längre version.

En typisk energikartläggning med åtgärdsförslag hittar besparingar motsvarande 10-15 procent av den totala energianvändningen i företaget. För samtliga genomförda rådgivningar inom alla produktionsinriktningar är de tre vanligaste förslagen på åtgärder; tillämpa sparsam körning, förbättra styrningen av olika typer av utrustning och att byta till LED-belysning. För mjölkgårdar är även råd om förkylning av mjölk och värmeåtervinning från mjölkkylning vanliga råd. De tre vanligaste åtgärderna motsvarar i snitt 6 % av företagets energianvändning.

En tiondel av målgruppens energianvändning har kartlagts

I Greppa Näringens regi har 8 procent av de lantbruksföretag som ingår i målgruppen för Energikollen genomfört en energikartläggning på sitt företag. Totalt har vi kartlagt 352 000 000 kWh energi under dessa rådgivningsbesök. Hela lantbrukets årliga energianvändning är cirka 4 400 000 000 kWh vilket innebär att vi även kartlagt 8 procent av lantbrukets energianvändning.

Eftersom målgruppen för Energikollen i Greppa Näringen är djurgårdar med minst 25 djurenheter har vi nått en större del av målgruppen än så. Om vi antar att de gårdar som ingår i målgruppen totalt använder 3 100 000 000 kWh har vi kartlagt så mycket som 11 procent av målgruppens energianvändning. Uppskattningen av målgruppens energianvändning har vi antagit från mediangårdens årliga energianvändning på 313 000 kWh. Företag med hög energianvändning har generellt gjort energikartläggning i större utsträckning än företag med lägre energianvändning och det är därför troligt att vi kartlagt en ännu större andel av målgruppens totala energianvändning.

Rådgivningar i hela landet

Energikartläggningar har genomförts i samtliga 21 län, men det är stor skillnad i både antal rådgivningar och i andel av målgruppen som vi har nått i de olika länen. Flest rådgivningar, 137 stycken, har genomförts i Skåne län följt av Östergötland och Västra Götaland med omkring hundra genomförda rådgivningar vardera. Antal upphandlade rådgivningar har varierat mellan åren med en topp på över 200 genomförda rådgivningar 2014.

 

Detta är Energikollen

Energikollen är samlingsnamnet för Greppa Näringens energirådgivning. Här finns möjlighet både till grupprådgivning och till individuell rådgivning i form av en energikartläggning.

Målgruppen är djurgårdar med fler än 25 djurenheter. I grupprådgivningen lär du dig mer om energi och får tips för hur du kan minska din energianvändning. Du lär dig också om energianvändningens klimatpåverkan och vad du kan göra för att minska din användning av fossil energi. Den individuella rådgivningen resulterar i en energikartläggning på din gård där du får individuella råd för hur ditt företag kan minska sin energianvändning.

Foto: Janne Andersson