Nya EU-strategier för ett hållbart livsmedelssystem

EU-kommissionen presenterade nyligen två nya strategier för ett hållbart livsmedelssystem. Dels den nya livsmedelsstrategin Från jord till bord och dels en ny strategi för biologisk mångfald.

Strategierna är en del i ”Den europeiska gröna given” (The European Green Deal) som presenterades i slutet av 2019. Den gröna given är en färdplan med åtgärder som syftar till att främja effektivt resursutnyttjande och att ställa om till en cirkulär ekonomi, hejda klimatförändringar, återta biologisk mångfald och minska föroreningar, enligt EU-kommissionen.

De båda nya strategierna som presenterades den 20 maj ska förstärka varandra och syftar till att minska förluster av biologisk mångfald och att omvandla livsmedelssystemet för ökad hållbarhet, enligt ett pressmeddelande.

Mer pollinatörer och mindre föroreningar

Den nya strategin för biologisk mångfald (Biodiversity Strategy) föreslår bland annat att öka pollinatörerna i jordbrukslandskapet, minska föroreningar och öka andelen ekologiskt lantbruk.

Strategin innebär konkreta steg som att:

  • skydda minst 30 procent av EU:s land- och havsområden
  • återställa degraderade ekosystem genom mer ekologiskt lantbruk och landskapselement som är rika på biologisk mångfald i jordbruksmark, stoppa och vända trenden med allt färre pollinatörer, restaurera minst 25000 kilometer vattendrag inom EU, minska användningen och riskerna med pesticider med 50 procent till år 2030, plantering av 3 miljarder träd till år 2030.

Minskad användning av pesticider och gödselmedel

Från jord till bord-strategin (Farm to Fork Strategy) ska möjliggöra övergången till ett hållbart livsmedelssystem i EU. Enligt EU-kommissionen syftar den till att minska miljö- och klimatavtrycket från livsmedelsproduktionen och samtidigt säkerställa försörjningsmöjligheterna för företagare i branschen.

Strategin sätter upp konkreta mål för att omvandla EU:s livsmedelssystem, som att:

  • minska användningen och riskerna med pesticider med 50 procent till år 2030.
  • minska näringsförlusterna med minst 50 procent samtidigt som markbördigheten inte försämras.
  • minska användningen av gödselmedel med minst 20 procent till år 2030.
  • minska försäljningen av antimikrobiella medel för lantbruksdjur och vattenbruk med 50 procent till år 2030.
  • 25 procent av jordbruksmarken används för ekologiskt jordbruk år 2030.

Enligt strategin ska åtgärder också göras som ska underlätta för konsumenter att välja hälsosamma och hållbara alternativ med hjälp av förbättrad märkning av livsmedel.

Källa:

Pressmeddelande Länk till annan webbplats. med länkar till mer information om de båda strategierna.

Minskade näringsförluster och minskad användning av gödselmedel är några av målen i EU:s nya strategier för ett hållbart livsmedelssystem. Foto: Mårten Svensson