Fallstudier visar hur lantbruket kan bli mindre sårbart i ett ändrat klimat

Att förbättra markstrukturen och att odla en större mångfald av grödor. Det är några sätt som lantbruket kan hantera följderna av ett förändrat klimat. Om det här handlar två fallstudier som nyligen publicerats av den europeiska plattformen för klimatanpassning, Climate-ADAPT.

Plattformen är ett partnerskap mellan EU-kommissionen och EU:s miljömyndighet European Environment Agency (EEA). I Climate-ADAPT kan användare dela med sig av information om klimatanpassning i form av till exempel fallstudier och rapporter.

Två nya fallstudier inom LIFE-projektet AgriAdapt har nyligen publicerats i databasen. AgriAdapt-projektet består av fler än 120 pilotgårdar i Europa som testar olika åtgärder för klimatanpassning, för att minska utsläpp av växthusgaser och öka gårdarnas konkurrenskraft.

Förbättra markstrukturen med fånggrödor

I en av fallstudierna arbetar man med att förbättra markstrukturen på en växtodlingsgård i södra Tyskland. Länk till annan webbplats. Huvudgrödorna i området är potatis och sockerbetor som bevattnas. Jordbrukssektorn i området har redan påverkats av att det blivit vanligare med extremväder, till exempel torka under vår och sommar, och periodvis kraftig nederbörd, och ytterligare förändringar väntas framöver.

Gården satsar på att förbättra markstrukturen genom olika blandningar av fånggrödor som odlas före vårgrödor och efter tidig potatis. Syftet är att förbättra jordens förmåga att infiltrera och hålla kvar vatten, minska erosion, undvika näringsförluster och gynna markorganismer för att få stabilare skördar av god kvalitet. Gården testar även torktåliga grödor och anpassar tidpunkten för sådd för att undvika skadegörare.

Odla en större mångfald av grödor

Den andra fallstudien kommer från Spanien och handlar om diversifiering av grödor och förbättrad markvård Länk till annan webbplats. för anpassning till klimatförändringarna, som i det här området bland annat innebär höga temperaturer och torka.

På gården har man börjat odla fler lokala sorter av grödor som bättre klarar de nya klimatförhållandena. Man har även förbättrat växtföljden med syftet att ge högre skörd, bättre motståndskraft mot klimatförändringar, ökat näringsinnehåll i jorden och gynna markorganismerna. Dessutom ska den nya växtföljden minska utsläppen av växthusgaser från jordbruket.

På gården samodlas även spannmål och baljväxter som fodergröda och såtidpunkten anpassas för att undvika riskperioder ur klimatsynpunkt. Lantbrukarna lämnar stubb för att undvika bar mark och sprider stallgödsel oftare för att öka mullhalten i jorden. På gården har man även skapat mångfunktionella fältkanter för att minska erosion och gynna pollinatörer och andra nyttoinsekter.

De flesta åtgärderna i de båda fallstudierna förväntas inte medföra några kostnader för lantbrukarna och i vissa fall kommer de innebära besparingar.

Text: Teresia Borgman

Mer kunskap:

På den europeiska plattformen för klimatanpassning kan du läsa mer om dessa och andra fallstudier: Climate ADAPT. Länk till annan webbplats.

Läs även om LIFE-projektet: AgriAdapt Länk till annan webbplats.

Foto: Mårten Svensson