Nyheter

Nyheter

Greppa Näringens nyheter skickas ut två gånger i veckan - tisdag och fredag. Här får du de senaste lantbruksrelaterade nyheterna inom miljö- och klimatnyheter om vad som händer inom Greppa Näringen.

Säsongsnytt

Under säsong är vi ute i fält och följer markens kväveleverans. På så sätt kan du få regelbunden rapportering om hur mycket kväve som tagits upp av grödan fram till vetets axgång. Du får också annan information som hjälper dig att bestämma gödselgivan. Vi skickar ut separata rapporter från fem regioner.