Temadag vall och bete

Den 24 juni klockan 18.00-21.00

Har du betande djur eller är gräs din viktigaste gröda? Då ska du passa på att besöka Närsidans Gård tillsammans med oss!

Den här eftermiddagen erbjuder Länsstyrelsen i samverkan med Gröna Möten och forskningsprojektet SustAinimal en temadag med olika stationer för att öka kunskap och erfarenhetsutbyte kring gräs. Framför allt riktar sig dagen till dig som har kor eller får.

Närsidans gård bedriver mjölk- och köttproduktion utanför Bengtsfors i Dalsland. Både vallen och naturbetesmarkerna är viktiga pusselbitar i gårdens produktion.

För mer information följ Närsidens gård på facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Stationsteman:

  • Naturbetesmarker
  • Vallstrategier
  • Parasitstrategier
  • Checklista för att underlätta dokumentation vid ekologisk produktion.

Vi inleder och avslutar med gemensam genomgång av gårdens verksamhet, projektet SustAinimal samt bra tips om du vill börja med livsmedelsförädling eller egen försäljning.

Gröna Möten och SustAinimal bjuder på macka och kaffe.

Varmt välkommen!

Målgrupp: Lantbrukare

Var: Närsidans Gård, 666 92 Bengtfors

När: Måndagen den 24 juni klockan 18.00-21.00

Kostnad: Kursen är kostnadsfri och finansieras med medel från Strategisk Plan för EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Anmälan: Anmäl dig senast den 17 juni på Gröna Mötens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto: Christina Steen.

Elin Mattsson
elin.mattsson@lansstyrelsen.se
Tel: 010-224 56 78