Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Foto: Nina Nilsson

Vall- och betesdag i Färgelanda

13 juni kl 14.30-18.00

Välkommen till en temadag om Vall och bete. Vi har fokus på både naturbetesmarker, restaurering och vallodling. Vi tittar på både extensiv och intensiv vallodling och dess miljöaspekter. Vi börjar med att bjuda på fika och sedan startar aktiviteten klockan tre.

Ingemar Fredriksson och Andreas Johansson, som båda är dikoproducenter, berättar om sin djurhållning och vallodling och hur samarbetet utvecklats kring betesmarkerna i Ödeborg. Tillsammans sköter de över 100 hektar naturbeten var av huvuddelen är restaurerade marker. De har arbetet med detta över 20 år.

Dessutom medverkar Andreas Gustavsson, lantbrukare och entreprenör med mångårig erfarenhet och specialkunskaper om naturbetesrestaurering. Han kommer att berätta om arbetsmomenten som genomförts i betesmarker i Vrine.

Kajsa Lätt, husdjursrådgivare på Hushållningssällskapet, berättar om mineraler i vall och grovfoder, med fokus på djurens behov. Ola Hallin, försöksledare och rådgivare Hushållningssällskapet, tar upp resultaten från deras senaste vallodlingsförsök. Inriktningen är fröblandningar och skördetidpunkter.

Carl Andås, växtodlingsrådgivare på Växa, berättar om uthållighet hos olika klöversorter. Vi får ta del av odlingsförsök med bland annat Mattenklee.

Målgrupp

Temadagarna vänder sig till dig som har betesdjur eller vallodling. Vi välkomnar dig som har nöt, får eller häst.

Praktisk information

Vi bjuder på fika kl 14.30. Aktiviteten startar kl 15.00. Temadagen genomförs utomhus i betesmarker och på vallar.

Kan du inte delta vid detta tillfälle så genomförs motsvarande aktivitet också den den 15 juni i Falköping. Mer information om den aktiviteten hittar du här! Länk till annan webbplats.

VAR: Ödeborg, Färgelanda

KOSTNAD: Kostnadsfritt, tillfället finansieras via landsbygdsprogrammet

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 6 juni 2023

Anmäl dig på länsstyrelsens hemsida Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter