Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Två lantbrukare i fält

Foto: Janne Andersson

Gör din egen växtnäringsbalans

Den 31 maj kl 13.00-14.30

Välkommen på en digital träff om att göra en växtnäringsbalans med hjälp av Greppa Näringen. En växtnäringsbalans ger dig en överblick över hur effektivt du använder växtnäringen på gården och hur det förändras över åren. Det är också något du måste göra inom stödet Precisonsodling - planering.

Är du aktiv inom nitratkänsligt område har du kanske sökt stödet Precisionsjordbruk – planering. För att uppfylla kraven för detta stöd behöver du göra en växtnäringsbalans på gårdsnivå minst var tredje år. Du ska räkna ut gårdsbalansen för kväve, fosfor och kalium totalt och per hektar. Den ska finnas tillgängligt att kontrollera sista ändringsdagen för SAM-ansökan den 15 juni.

Ett sätt att göra en växtnäringsbalans är att göra den via Greppa Näringens webbplats. På denna utbildning visar vi hur du gör din växtnäringsbalans via Greppa Näringen.

Var: Digitalt via Zoom. Länk till utbildningen skickas ut en dag innan.

Kostnad: Aktiviteten är kostnadsfri och finansieras genom Landsbygdsprogrammet.

Anmälan: Anmäl dig senast 29 maj på länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Medverkande

Tellie Karlsson, Greppa Näringen, Jordbruksverket visar hur du kan göra din egen växtnäringsbalans på Greppe Näringen webbplats.

Aktiviten arrangeras i samverkan inom Greppa Näringen Region Mitt, Länsstyrelserna i Gävleborgs, Dalarnas, Västmanlands, Uppsala, Stockholms, Södermanlands och Örebros län.

Kontakt

Torbjörn Träff
Tel: 010-225 14 17

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Foto: Janne Andersson