Greppa logotyp
Greppa logotyp

8 juli 2021

Maxa ditt bete!

10 september kl. 13.00-16.00

Följ med på studiebesök till Jan och Inger Bengtsson som bedriver dikouppfödning i byn Garsås i Mora kommun. En avelsbesättning av rasen Simmental med 45 dikor samt tillhörande 45 ungdjur utgör nötbesättningen. Fem getter betar mindre beten i Garsås by. 100 hektar jordbruksmark, varav 20 hektar naturbete, hör till verksamheten. Cirka hälften av marken används som bete, vilken är utspridd i tre olika byar: Vikarbyn i Rättviks kommun, Garsås i Mora kommun och Oljonsbyn i Orsa kommun.

Vi ser på och diskuterar bland annat kring hur Jan och Inger arbetar med

  • Betesstrategi
  • Omläggning av vallar
  • Ogräsbekämpning

Vi diskuterar också möjligheter och hinder till förändring i betesdriften.

Medverkar på kursdagen gör Frida Hedin, naturvårdsrådgivare, och Marlene Lindentahl, lantbruksdjurs- och växtodlingsrådgivare, från Hushållningssällskapet.

ANMÄLAN: Läs mer och anmäl dig via Länsstyrelsen Dalarnas webbplatslänk till annan webbplats senast den 7 september.

VAR: Garsås.

Kontakt

Kristina Homman
010-225 02 45

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev