Dränering

Kursen kommer erbjudas någon gång under 2021.

Kursen kommer att ske digitalt eller som fältkurs beroende på rådande omständigheter. Inga datum är just nu bestämda utan håll utkik längre fram.

Skriv kontaktperson