Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Växtskydd

traktor med buren växtskyddsspruta kör över fält med höstvete. bommen på sprutan är placerad alldeles för högt.

Bekämpningsmedel är, på gott och ont, gifter. Problemen uppstår om de hamnar på fel plats och om de inte kan brytas ner i naturen. I olika övervakningsprogram hittas varje år prover med bekämpningsmedels-rester, och nedbrytningsprodukter av dessa, både i livsmedel och i ytvatten och grundvatten.

Varför används då bekämpningsmedel? Anledningen är att de hjälper oss människor när ogräs, svampsjukdomar eller insekter konkurrerar med våra odlade grödor. Jämfört med andra insatsmedel i jordbruket är bekämpningsmedlen billiga och det gör att användningen blir stor.

Rester av bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel får inte användas utanför odlingar eller ytor där de enligt etiketter och bruksanvisningar är avsedda att användas. Även om man följer alla råd och regler så händer det att medlen, eller nedbrytningsprodukter av dem, ändå förs vidare till både livsmedel, grundvatten och ytvatten. De kan även skapa problem om de hamnar i odlingar och trädgårdar i närheten av områden som bekämpas.

Säker hantering

Tidpunkten för en bekämpning kan ha stor inverkan på hur andra organismer än de man vill bekämpa påverkas. En viktig orsak till att bekämpningsmedel ibland hamnar fel är hur de hanteras. Hur påfyllningsplatser är utformade, hur medlen hanteras och under vilka förhållanden som de används påverkar också risken för att problem ska uppstå.

> Läs mer om växtskyddshantering på Säkert Växtskydds webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..