Miljö och klimat

Målen i Greppa Näringen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Men varför jobbar vi med dessa frågor? Det försöker vi svara på här.

G.Mannaerts / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Övergödning

Jordbrukets läckage av näringsämnen är en av flera orsaker till övergödningen som varje sommar visar sig i Östersjön i form av algblomning. Totalt får Östersjön varje år ta emot mer än 30 000 ton fosfor och över en miljon ton kväve med floder och direktutsläpp. Utöver det sker nedfall med nederbörd.

Jordbruket och klimatet

Jordbruket står för cirka 16 procent av växthusgasutsläppen i Sverige. Utsläppen från jordbruket kommer främst från växtodling och djurhållning där en stor del kommer från biologiska processer, såsom lustgas från marken och metan från djur.

Växtskydd

Bekämpningsmedel är, på gott och ont, gifter. Problemen uppstår om de hamnar på fel plats och om de inte kan brytas ner i naturen. I olika övervakningsprogram hittas varje år prover med bekämpningsmedels-rester, och nedbrytningsprodukter av dessa, både i livsmedel och i ytvatten och grundvatten.