Rådgivare och lantbrukare i ett potatisfält

Växtskyddsstrategi i potatis, 13D

Potatis är en gröda som ofta kräver mycket bekämpning. Fortfarande behandlar många odlare bladmögel rutinmässigt. Det finns dock betydligt bättre alternativ till kemisk bekämpning.

I den här rådgivningen får du hjälp att hitta alternativ till bekämpning samt välja sorter och utsäde. Detta påverkar vilka insatser du kommer behöva göra under odlingssäsongen.

Mekanisk ogräsbekämpning är ofta ett bättre alternativ till kemisk. Du kan exempelvis minska bekämpningen av bladmögel och i stället bli bra på prognoser. Med kunskap kan du byta ut blastdödning mot bättre alternativ.

Du och din rådgivare går även igenom kvaliteten på knölar, odlingsekonomi och hur prognoser kan påverka behandlingen av bladmögel. 

Den här rådgivningen hjälper dig att:

  • minska ditt beroende av kemiska bekämpningsmedel
  • variera växtskydd utifrån dina förutsättningar
  • behålla eller öka lönsamheten
  • bidra till det svenska miljömålet ”Giftfri miljö”
  • bidra till flora och fauna.

 

 

Foto: Mårten Svensson