Traktor med gödningsspridare

Test av mineralgödselspridare, 16B

Med en jämn gödselspridning sparar du pengar och hjälper miljön. Målet med rådgivningen är att förebygga en ojämn fördelning av gödsel.

Oavsett om du har en ramp- eller centrifugalspridare är det viktigt att den sprider gödseln jämnt och med den giva du har planerat. Genom rådgivningen blir du skickligare på att sprida gödseln jämnt, oavsett om gödselmedlet är granulerat, prillat eller pelleterat.

När gödseln hamnar där den ska och i den dos du önskar blir riskerna för förluster till luft och vattendrag mindre.

Din rådgivare tittar också på gödselmedlets hållfasthet och storleksfördelning eftersom det kan påverka resultatet av spridningen. Tillsammans testar ni både spridningen ute i fältet och i kanterna.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

  • anpassa spridningen så att du får en högre och jämnare skörd
  • testa och justera din utrustning för kantspridning så att det blir mindre spill utanför fältet
  • testa hållfastheten och fördelningen av ditt gödselmedel
  • minska utlakningen av kväve och utnyttja kvävet bättre
  • minska din påverkan utanför fältets kanter.