Traktor med gödningsspridare

Precisionsodling, 16A

Att ökad precisionen vid spridning av gödsel är bra för både ekonomin och miljön. I den här rådgivningen får du hjälp att hitta teknik och bra lösningar.

Målet med rådgivningen är att öka precisionen när du sprider kväve, fosfor och kalium. Det gör att du kan utnyttja växtnäringen mycket bättre.

Du och rådgivaren går igenom din markkarta och gårdens växtodlings- planer för de senaste åren. Har du analyser på stallgödsel eller växtprover tittar ni även på dem.

Ni tittar på satellitkartor över två till tre utvalda skiften och diskuterar variationen i kvävebehov utifrån kartorna. Ni tittar också på variationer i behov av fosfor och kalium utifrån markkartan och lägger upp behovskartor.

Du får tips på olika tekniska lösningar och ser om det är ekonomiskt motiverat med ny teknik på din gård.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

  • beräkna vad olika tekniska lösningar kostar
  • anpassa tillförseln av växtnäring och kalk
  • uppnå jämnare kvalitet och större skördar
  • utnyttja kväve bättre och minska utlakningen
  • minska läckage av fosfor
  • minska din påverkan på klimatet.