Klippskopa underhåller ett dike

Översyn av dränering, 14D

Många uppfattar att dränering är svårt. Juridiken är komplicerad och det är inte självklart hur det fungerar. Den här rådgivningen ger dig koll på vad som gäller och vad du behöver göra.

Din rådgivare kommer att beskriva vad du behöver göra för att optimera gårdens dränering. Du får lära dig om lagar och regler samt vilken miljöhänsyn du behöver ta om du förändrar din dränering.

Rådgivaren går igenom hur dräneringen påverkar skördarna på dina fält. Men också hur dränering hänger ihop med läckage av växtnäring och utsläpp av växthusgaser.

Här är exempel på material ni går igenom:

  • markkarta
  • täckdikningsplaner
  • plankartor eller profilritningar från markavvattningsföretag
  • skiss på skyddszoner,
  • lägen där täckdiket mynnar ut i ett öppet dike eller områden med vattenproblem.

Du och rådgivaren går ut i fält och tittar på platser som är speciellt utsatta för vattenproblem. Ni diskuterar underhåll och om dimensionen på din dräneringen räcker i ett förändrat klimat.

Du får förslag på åtgärder som exempelvis ny täckdikning och områden som kan avsättas till våtmark. Du och rådgivaren pratar om eventuella juridiska begräsningar och hur gårdens ekonomiska utfall påverkas av olika åtgärder.

Rådgivaren kontrollerar även om din fastighet berörs av något markavvattningsföretag, dikningsföretag eller invallningsföretag.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

  • få koll på vad du behöver åtgärda eller satsa på
  • uppnå högre avkastning
  • utnyttja växtnäringen bättre och minska läckage
  • minska avgången av växthusgasen lustgas.