Traktor som plöjer

Fosforstrategi, 11B

Den här rådgivningen hjälper dig att skapa bättre fosforgivor och växtföljd. Det gynnar både närmaste vattendrag och gårdens ekonomi.

Målet med rådgivningen är att öka din medvetenhet om fosforgödsling. Du kommer kunna utnyttja fosfor bättre och få midre förluster av fosfor via dränering och ytavrinning. Du och rådgivaren tar fram en strategi för hur du ska gödsla med fosfor.

Ni går igenom din senaste markkarta, växtnäringsbalans, växtföljd och gödslingsplan och beräknar sedan hur olika grödor utnyttjar fosfor.

Du får hjälp att förstå riskerna för läckage av fosfor. I bedömningen ingår jordarten, hur mycket lättillgängligt fosfor det finns i marken och fältets lutning.

Om du har djur går ni igenom hur du fördelar stallgödseln mellan olika fält. Men även om det går att minska mängden fosfor i foderstaten. Kanske kan du sälja gödsel från gården? Om du har växtodling kan du kanske ta emot stallgödsel.

Rådgivaren hjälper dig att se vad du kan göra - stort som smått - för att optimera gödslingen av fosfor.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

  • minska kostnaderna för fosfor
  • utnyttja stallgödseln
  • minska övergödning
  • minska jordpartiklar till vattendrag.