Kor på väg in i ladugården

Byggplanering, 30C

I den här rådgivningen får du som ska bygga om eller bygga nytt hjälp att planera så att investeringarna blir gynnsamma för både djur, natur och plånbok.

Riktigt klimatsmart blir det när du tar hänsyn till djurens hälsa och miljö redan i planeringsfasen av ett byggprojekt eller en nyinvestering. Om du till exempel ska bygga ett stall kan du planera så att foder utnyttjas på bästa sätt och ammoniakavgången blir minimal.

I rådgivningen får du hjälp att göra val inför din om- eller nybyggnad som håller både för miljön, djuren och plånboken. Du får hjälp att planera för ventilation, gödselytor och utfodring och även ytorna närmast stallet.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

  • hitta optimala lösningar ur miljö- och klimatsynpunkt
  • använda energin på ett effektivare sätt
  • utnyttja foder bättre och minska foderspill
  • minska ammoniakavgång och därmed minska näringsläckage
  • minska utsläpp av växthusgaser.