Mjölkkor på bete

Betesstrategi, 42A

Att överutnyttja beten är varken bra för ekonomin eller miljön. I den här rådgivningen får du lära dig hur du slipper näringsförluster och hitta bra strategier för betet.

Kunskap om förlorad näring vid betesdrift och hur du ökar utbytet av bete är centralt om du vill utnyttja växtnäringen. Under rådgivningen diskuterar du och din rådgivare hur du skapar bättre system för att använda betet.

Du lär dig att utnyttja växtnäringen, vilket omfattar betesdrift både på naturbeten och åkermark. Din rådgivare går exempelvis igenom:

 • dina foderstater
 • ditt betessystem
 • hur du sköter betena
 • hur du utformar rastfållor
 • dina fröblandningar
 • hur dessa saker påverkar parasiter, läckage av näring och utsläpp av växthusgaser.

Om det behövs kan du få hjälp att räkna växtnäringsbalanser för gårdens olika kategorier av beten. Ni utgår då från betesfoderstaterna. Din rådgivare föreslår sedan hur du kan förända ditt betessystem, din betesskötsel och tillskottsutfodring.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • utnyttja gårdens betesareal
 • gå igenom gårdens betessystem
 • få förslag på åtgärder
 • minska risken för parasitangrepp
 • minska läckage av näring
 • minska utsläpp av växthusgaser
 • bidra till ett rikt odlingslandskap.