Greppa logotyp
Greppa logotyp


Anmälan till Greppa Näringen i Blekinge län

Greppa Näringen ingår i det svenska miljöprogrammet och finansieras gemensamt av Sverige och EU. Projektet vänder sig i första hand till företag med över 50 ha åkermark och/eller mer än 25 djurenheter.

Krav för rådgivning

För att få ta del av rådgivningen krävs ett avtal mellan lantbrukaren och Greppa Näringen i form av en underskriven anmälan.

Fördelar med medlemskapet

Inom projektet kommer det att göras statistiska sammanställningar på kommun- och länsnivå, bland annat för att förbättra underlaget för rådgivningen och för uppföljning av rådgivningsinsatserna. Jordbruksverket kommer att svara för statistikframställningen. Du kan när som helst kontakta Greppa Näringen för att få reda på vilka uppgifter projektet har lagrat om dig. Du kan också när som helst begära rättelse av de uppgifter som Greppa Näringen har.

För bli medlem måste du vara aktiv lantbrukare. De flesta län vill att du brukar mer än 50 hektar och/eller att du har mer än 25 djurenheter för att få tillgång till all rådgivning.

Länsstyrelserna gör upp kriterier för vilka som kan bli medlemmar och få tillgång till den kostnadsfria rådgivningen. För att läsa mer om vad som gäller i ditt län kan du besöka ditt läns regionala sida.

Vi har något för alla

Om du inte uppfyller kraven för att bli rådgivningsmedlem kan du ändå ta del av viss rådgivining. Bland annat finns det våtmarksrådgivning och växtskyddsrådgivning inom vattenskyddsområde som du kan få oavsett storleken på din gård.

Webbtjänster

Du kan också använda dig av våra webbtjänster. Bland annat kan du göra en egen växtnäringsbalans. Eller värdera din stallgödsel med vår stallgödselkalkyl.

I Greppa Näringen arbetar du på frivillig basis och kan välja mellan ett fyrtiotal rådgivningsbesök. Tillsammans med rådgivaren tar du sedan fram konkreta lösningar till nytta för både miljön och din ekonomi.

Du kan bli medlem genom att ta kontakt med Greppa Näringens kontaktperson på din länsstyrelse eller din rådgivare. I samband med anmälan väljer du din egen rådgivningskontakt från något av de anslutna rådgivningsföretagen.

När du anmält dig får du en blankett hemsänd. Du kan också hitta anmälningsblanketten på ditt läns regionala sida. På blanketten skriver du under att du vill vara medlem i Greppa Näringen och returnerar den till länsstyrelsen i ditt län. Blanketten kan du även få av din rådgivare.

Din gård - din plan

Det första besöket på din gård går ut på att rådgivaren ska lära känna dig och din gård. Tillsammans går ni igenom gårdens grundförutsättningar genom att göra en växtnäringsbalans och titta på din senast gjorda Miljöhusesyn. Ni gör en rundvandring på gården och diskuterar de olika delarna av produktionen.

Grundkurs

Under din första tid inom Greppa Näringen deltar du i en grundutbildning kring gårdens näringsflöden och miljöpåverkan. Kursen är till för att du ska lära dig grunderna så att du och rådgivaren kan fokusera på förändringsarbetet när ni är på din gård.

Grundkursen kan se ut på olika sätt. Antingen kan du gå en kurs som din länsstyrelse eller en rådgivningsorganisation anordnar, eller så kan du genomföra studiecirkeln "Näring i cirklar". Kursen är ibland två separata dagar alternativt en heldag följt av 2-3 träffar i smågrupper.

Fortsatt rådgivning

Du och din rådgivare jobbar nu med de förbättringar du funderat kring i planen. Greppa Näringen erbjuder dig i detta arbete en mängd rådgivningar och kurser med olika inriktning att välja mellan. Något extra pappersarbete krävs inte eftersom rådgivaren tar hand om dokumentationen.

Andra verktyg finns här på hemsidan. Du kan göra en växtnäringsbalans eller värdera din stallgödsel.

Uppföljningsbesök

Att vara med i arbetet inom Greppa Näringen är något som du kan vara stolt över. Det är viktigt att visa omvärlden att du som lantbrukare tar ditt ansvar genom att ta tillvara möjligheterna på just din gård för att minimera den negativa påverkan på den omgivande miljön.

När du varit medlem i 3-4 år och tagit emot cirka sju besök av rådgivare är det dags att göra en uppföljning av miljömålen på din gård. En växtnäringsbalans görs ytterligare en gång vilken kan jämföras med de balanser som gjorts tidigare på gården. Tillsammans med rådgivaren fyller du i vilka åtgärder som gjorts på gården under tidsperioden.

Personuppgifter

Kundnummer i första hand (AA-0000). Använd bara personnummer om kundnummer saknas.

Ditt personnamn eller namnet på ditt lantbruksföretag


6 Fem tecken 0-9 (Exempel: 530 30)


15 Mobil eller fasttelefon, inga mellanslag (Exempel: 0700000000, 0800000000)

En komplett e-postadress (Exempel: namn.efternamn@domän.se)
Rådgivning * (obligatorisk)
Rådgivning