Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Broschyrer

Här kan du beställa trycksaker från Greppa Näringen helt utan kostnad. Om du vill beställa många olika sorters skrifter kan det vara effektivast att skicka en e-post direkt till katarina.mattsson@jordbruksverket.se.

 1. Sänkt inkalvningsålder - effekt på miljö och ekonomi

  Genom att sänka inkalvningsåldern kan du spara pengar samtidigt som du också minskar gårdens påverkan på klimatet!

 2. Har du räknat - Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din växtodlingsgård

  På en växtodlingsgård handlar miljöåtgärderna för det mesta om att utnyttja insatsvarorna, till exempel gödselmedel och diesel, på ett effektivare sätt. Även en översyn av dränering ger resultat.

 3. Medlemsbrev december 2012

  Läs mer om årets vallmästare och om vallens betydelse på hans gård. Läs också om hur Arla och Greppa Näringen samarbetar om klimatfrågan och om de nya praktiska råd som tagits fram.

 4. Medlemsbrev juni 2012

  Läs mer om hur Greppa Näringen satsar på att visa att minskad miljöpåverkan och förbättrad ekonomi ofta går hand i hand. Läs också om Energikollen, Greppa Näringens nya rådgivning om energieffektivisering.

 5. Från idé till våtmark i Skåne

  En broschyr riktad till dig som funderar på att anlägga en våtmark.

 6. Gör en översyn av din dränering

  På många håll står det vatten på fälten just nu och det kanske betyder att det är dags att se över hur dräneringen fungerar.Ibland kan det vara så enkelt som att rensa brunnar eller kontrollera dikesögon.

 7. Verksamhetsberättelse 2012

  År 2012 blev ännu ett lyckat år inom Greppa Näringen. Vi kan konstatera att antalet rådgivningsbesök har stabiliserats på en högre nivå så att fler medlemmar får sina planerade besök.

 8. Våga lita på betet!

  Betesdrift kan vara gynnsamt med tanke på både produktion och miljö. Genom att minska kraftfodergivan under perioder med bra betestillgång kan du spara drygt 8 kr per ko och dag. Samtidigt gynnar lägre kraftfodergivor miljön och mjölkproduktionens klimatbelastning minskar.

 9. Medlemsbrev november 2011

  Läs om Greppa Näringens 10-årsjubileum, nya moduler på gång i Greppa Näringen och vilka resultat som uppnåtts under projektets gång.

 10. Planerad gödsling

  Det ena året är inte det andra likt och förutsättningarna för skörd varierar. Med en optimerad gödsling märks förtjänsterna både för miljö och plånbok. Använd Greppa Näringens kvävesimulator vid planeringen.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp