Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Broschyrer

Här kan du beställa trycksaker från Greppa Näringen helt utan kostnad. Om du vill beställa många olika sorters skrifter kan det vara effektivast att skicka en e-post direkt till katarina.mattsson@jordbruksverket.se.

 1. Din stallgödsel är värdefull

  Använd Greppa Näringens stallgödselkalkyl för att beräkna vilka effekter du kan få av din stallgödsel. I det här Praktiska rådet från våren 2012 kan du läsa mer om hur vädefull stallgödseln verkligen är!

 2. Stallgödsel på hösten

  Att sprida stallgödselkväve inför höstsådden innebär betydande risk för ökad kväveutlakning. Det är främst flytgödsel, urin och ammoniumrik fastgödsel, så kallad kletgödsel som bör undvikas.

 3. Tips inför vallskörden

  För att lyckas med vallskörden bör man kombinera en god planläggning med stor flexibilitet. Vallskörden är troligen den växtodlingsåtgärd som är mest väderberoende i lantbruket. Alltså, vallmaskiner och lager måste vara i ordning och det måste finnas handlingsberedskap för dåligt väder.

 4. Att tänka på inför första kvävegivan

  En god strategi, såväl för börsen som miljön, är att inte lägga höga och tidiga kvävegivor. Vanligtvis är tidiga kvävegivor utsatta för betydande förlustrisker, eftersom det tar lång tid innan plantorna tar upp allt kväve.

 5. Så fånggrödan tidigt

  Den viktigaste åtgärden för att lyckas med etableringen av fånggrödan i höstsäden är att så tidigt på våren, gärna i mars innan vårbruket har kommit igång.

 6. Rådgivning för lantbruk och miljö

  En skrift om hur projektet fungerar, vilka mål vi har och annat som är värt att veta om Greppa Näringen. Skriften riktar sig främst till tjänstemän, politiker eller andra som har ett mer övergripande intresse för projektet.

 7. Har du räknat - Miljöåtgärder som är bra för ekonomi på din mjölkgård

  I den här broschyren lyfter vi fram 6 åtgärder på mjölkgården som utöver att vara bra för miljön och klimatet också kan vara bra för din plånbok.

 8. Hur mycket kan du minska kvävegivan? - Varje kilo spelar roll för klimatet

  Här finns tips kring hur jordbruket kan minska sin klimatpåverkan. Varje kilo förlorat kväve motsvarar ett växthusgasutsläpp på ungefär 10 kg koldioxidekvivalenter (CO2ekv) och påverkar klimatet i fel riktning.

 9. Medlemsbrev oktober 2013

  Läs om hur Jordbruksverkets arbete med nollrutor och vad en handburen N-sensor kan säga om hur mycket kväve marken levererar. Vi informerar också om vad lantbrukarna har sagt i den senaste nöjdhetsundersökningen.

 10. Har du räknat - Miljöåtgärder som är bra för ekonomin på din grisgård

  Att hushålla med sina resurser och vara så effektiv som möjligt i sin grisproduktion är nyckeln till att göra ett bra resultat både ekonomiskt och miljömässigt.

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp