Utskriftikon
Greppa näringen

Rådgivning lantbruk
och miljö tjänar på

Broschyrer

Här kan du beställa trycksaker från Greppa Näringen helt utan kostnad. Om du vill beställa många olika sorters skrifter kan det vara effektivast att skicka en e-post direkt till katarina.mattsson@jordbruksverket.se.

 1. Vitsenap och oljerättika som fånggröda

  Från 2007 är det tillåtet att odla vitsenap och oljerättika som fånggröda och få stöd för det i Skåne, Blekinge och Halland. I detta Praktiska Råd lyfter vi fram både fördelar och nackdelar med dessa nya fånggrödor, och ett antal lantbrukare ger också sina erfarenheter kring odlingen av fånggrödorna.

 2. Förbättrad miljö och ekonomi i potatis- och grönsaksodling

  Samverkan, Styrning, Kontroll och Uppföljning är en del av åtgärder som går att göra i intensivodlade grödor som potatis och grönsaker. Miljöfrågan blir extra aktuell i grödor som kräver stora insatser av bekämpningsmedel och handelsgödsel.

 3. Kväveutnyttjande i potatis- och grönsaksodling

  Odling av potatis- och grönsaker sker ofta på lätta genomsläppliga jordar nära sjöar och hav vilket leder till betydande läckage av kväve. EU:s lagstiftning kring grundvatten skärps nu vilket innebär att det ställs hårdare miljökrav också på potatis- och grönsaksodlingen.

 4. Råd om kvävegödsling till vallen

  Innan du bestämmer kvävegödslingsstrategi för vallarna på din mjölkgård bör du gå igenom vilka mål du har för vallarna och gårdens förutsättningar för vallodling.

 5. Din stallgödsel är värdefull

  Använd Greppa Näringens stallgödselkalkyl för att beräkna vilka effekter du kan få av din stallgödsel. I det här Praktiska rådet från våren 2012 kan du läsa mer om hur vädefull stallgödseln verkligen är!

 6. Stallgödsel på hösten

  Att sprida stallgödselkväve inför höstsådden innebär betydande risk för ökad kväveutlakning. Det är främst flytgödsel, urin och ammoniumrik fastgödsel, så kallad kletgödsel som bör undvikas.

 7. Tips inför vallskörden

  För att lyckas med vallskörden bör man kombinera en god planläggning med stor flexibilitet. Vallskörden är troligen den växtodlingsåtgärd som är mest väderberoende i lantbruket. Alltså, vallmaskiner och lager måste vara i ordning och det måste finnas handlingsberedskap för dåligt väder.

 8. Att tänka på inför första kvävegivan

  En god strategi, såväl för börsen som miljön, är att inte lägga höga och tidiga kvävegivor. Vanligtvis är tidiga kvävegivor utsatta för betydande förlustrisker, eftersom det tar lång tid innan plantorna tar upp allt kväve.

 9. Så fånggrödan tidigt

  Den viktigaste åtgärden för att lyckas med etableringen av fånggrödan i höstsäden är att så tidigt på våren, gärna i mars innan vårbruket har kommit igång.

 10. Sänkt inkalvningsålder - effekt på miljö och ekonomi

  Genom att sänka inkalvningsåldern kan du spara pengar samtidigt som du också minskar gårdens påverkan på klimatet!

Filtrera broschyrer

Typ av skrift

Kontakt

Mottagare av din beställning

Katarina Mattsson

036-15 84 20

Greppa Näringen är ett samarbete mellan Jordbruksverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, LRFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Jordbruksverket
Lantbrukarnas riktförbund
Länsstyrelserna
EU

Greppa Näringen. Telefon växel: 0771-57 34 56. E-post: info@greppa.nu. Postadress: Box 12, 230 53 Alnarp